Thông Báo: BPSOS Lập Quỹ Công Lý

  • Dùng toà án Hoa Kỳ để đối phó các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam

http://machsongmedia.com

Ngày 5 tháng 2, 2018

Hôm nay BPSOS công bố Quỹ Công Lý, tiếng Anh là Legal Justice Fund, là quỹ pháp lý để đưa ra toà án Hoa Kỳ các cá nhân và tổ chức đã hoặc đang làm công cụ cho chính sách đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Quỹ có vốn khởi đầu là 50,000 Mỹ kim, trong đó 30% là do BPSOS trích quỹ ứng trước, và phần còn lại do một số nhà hảo tâm cam kết đóng góp. Mục tiêu của BPSOS là nâng mức vốn này lên 100,000 Mỹ kim trong vòng 3 tháng.

“Mục đích của chúng tôi là giúp các nạn nhân của chế độ cộng sản nay đang ở Hoa Kỳ đòi công lý tại toà án Hoa Kỳ,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

Trong năm qua, BPSOS đã chọn ra một số hồ sơ để bắt đầu nghiên cứu và hội ý với luật sư cho các vụ kiện sẽ khởi xướng trong năm 2018, mà đối tượng bao gồm:

–          Một tổ chức và một số chức sắc tôn giáo quốc doanh làm công cụ cho chính sách đàn áp tôn giáo;

–          Một số công ty quốc doanh và tư nhân, và ngân hàng nhà nước làm công cụ hay phương tiện cho chính sách cướp đoạt tài sản của một cộng đồng giáo dân Công giáo;

–          Một số giới chức chính quyền chịu trách nhiệm về hành vi tra tấn.

Càng tiếp cận cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ thì chế độ ở Việt Nam càng phải chịu sự kềm toả của luật pháp Hoa Kỳ. Như vậy, Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tạo cơ hội cho người Việt ở Hoa Kỳ bắt các thủ phạm và tòng phạm trả giá, trong hệ thống luật pháp Hoa Kỳ, cho các vi phạm nhân quyền của chế độ ở Việt Nam. Đó là mục đích của Quỹ Công Lý.

“Khác với vận động Hành Pháp và Lập Pháp, vốn tuỳ thuộc nhiều vào sự hưởng ứng của các giới chức chính quyền, chỉ cần có luật sư đại diện là chúng tôi nắm chủ động trong các vụ kiện tại toà án Hoa Kỳ”, Ts. Thắng giải thích.

BPSOS thường được biết đến qua các cuộc vận động Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ và công cuộc quốc tế vận. Thực ra, trong hơn 20 năm qua BPSOS đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực Tư Pháp.

Từ năm 1995 đến giờ, BPSOS đã khởi xướng hay tham gia 13 vụ kiện, gồm 11 vụ ở Hoa Kỳ và 2 vụ ở ngoài Hoa Kỳ và đã thu về được trên 2 triệu Mỹ kim tiền bồi thường cho chính BPSOS hoặc cho các nạn nhân của chế độ. Các bị đơn bao gồm Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (2 lần), 3 công ty đa quốc gia, 2 công ty quốc doanh Việt Nam, một tổ chức Hoa Kỳ, một tờ báo Việt ngữ và một số cá nhân có hành vi phỉ báng. Gần đây nhất, năm 2016 BPSOS được bồi thường trên 150,000 Mỹ kim bởi một công ty năng lượng đa quốc gia.

“Chúng tôi trích một phần từ số tiền bồi thường này để lập Quỹ Công Lý và thực hiện ngay một số vụ kiện mà chúng tôi đã nghiên cứu trong năm qua”, Ts. Thắng nói.

Quỹ Công Lý là một quỹ luân lưu – sau khi trích vốn để thực hiện một vụ kiện thì lập tức phải nâng trở lại mức 100,000 Mỹ kim để sẵn sàng cho vụ kiện kế tiếp. Quý đồng hương có thể đóng góp cho Quỹ Công Lý qua trang mạng https://www.bpsos.org hoặc bằng cách gửi ngân phiếu đề cho “BPSOS/Quỹ Công Lý” và gửi về:

BPSOS/Quỹ Công Lý
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041 USA

BPSOS tiếp tục tổ chức gây quỹ tài trợ cho những hoạt động quốc tế như bảo vệ nạn nhân buôn người và đồng bào tị nạn, can thiệp cho các tù nhân lương tâm, và xây dựng nội lực cho các cộng đồng người dân ở Việt Nam. BPSOS vẫn tiếp tục các cuộc vận động Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ. Quỹ Công Lý không thay thế những hoạt động và nỗ lực kể trên.

Viết một bình luận