Kêu gọi nhân viên Boeing đóng góp cuối năm

Nếu là nhân viên hãng Boeing, bạn có thể đóng góp cho BPSOS 1 thành 4

Nhân viên của hãng Boeing nay có thể chỉ đóng góp cho BPSOS qua trang mạng của hãng, và hãng Boeing sẽ bù thêm 1 Mỹ kim cho mỗi Mỹ kim đóng góp, và từ giờ đến ngày 31 tháng 12, một nhà hảo tâm sẽ bù thêm 2 Mỹ kim nữa, thành 4 Mỹ kim tổng cộng. Lưu ý là các nhân viên Boeing đã về hưu cũng có thể đóng góp qua chương trình này.

Các khoản đóng góp này sẽ tài trợ cho các “hoạt động quốc tế” của BPSOS, bao gồm bảo vệ pháp lý cho đồng bào đang xin tị nạn ở Thái Lan, giúp đỡ nạn nhân buôn người, hỗ trợ các tù nhân lương tâm và các người tranh đấu nhân quyền đang lâm nạn, và bảo vệ các cộng đồng tôn giáo đang bị bách hại.

Nếu có người nhà hay có bạn bè đang làm việc cho hãng Boeing hay đã về hưu từ hãng Boeing, xin quý vị phổ biến thông tin này đến với họ, kèm với bản hướng dẫn dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị những ngày cuối năm bình an và hạnh phúc.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch, BPSOS

If Boeing employees and retirees donate to BPSOS before year’s end, we will get 3:1 match

If Boeing employees or retirees donate to BPSOS through Boeing’s website, the company will match 1:1 and, between now and the end of the year, a benefactor will match 2 additional dollars, making it 4 dollars total.

Your contributions will support our “international initiatives”, which include protecting asylum seekers in Thailand, aiding rescued victims of human trafficking, supporting prisoners of conscience and at-risk human rights defenders, and defending persecuted religious communities.

Please pass our call for support to relatives and friends who are Boeing employees or retirees along with the step-by-step instructions below.  Thank you.

May you have a peaceful holiday season filled with bliss.

Dr. Nguyen Dinh Thang, CEO & President, BPSOS

Request Gift Matching for Boeing Employees – Require Sign in WSSO (Web Single Sign-On)

1) Go to TotalAccess HomePage (note: the middle 3 images change constantly)

2) Select “Life & Community” link:

3) Select “Community Give – GIVE” link:

4) Select the middle pink box at the bottom of the page “Boeing Community Engagement Portal”: