Chương Trình Đòi Tài Sản — Thông Cáo Gửi Đồng Hương Ở Texas

Xin Giúp Chúng Tôi Phổ Biến Thông Tin và Thu Thập Hồ Sơ

Ngày 18 tháng 12, 2017

Chúng tôi sẽ bắt đầu vận động Quốc Hội Hoa Kỳ giữa tháng 1, 2018. Để chuẩn bị, chúng tôi cần thu thập thêm hồ sơ của công dân Mỹ gốc Việt có tài sản bị nhà nước Việt Nam tịch thu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam hay sau năm 1954 ở miền Bắc.

Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào một số tiểu bang chiến lược. Texas là một trong số tiểu bang ấy vì có hơn 400 nghìn người Việt định cư – triển vọng để thu thập hồ sơ sẽ rất cao so với nhiều tiểu bang khác. Đặc biệt tiểu bang Texas có Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hoà) là người quyền thế thứ 3 ở Thượng Viện Hoa Kỳ và rất gần gũi với cộng đồng cử tri Mỹ gốc Việt.

Trong 2 tháng qua, BPSOS đã tổ chức 2 phái đoàn tiếp xúc các văn phòng của TNS Cornyn ở Houston và ở Thủ Đô. Các nhân viên cho biết là Ông rất quan tâm về tình trạng nhiều cử tri gốc Việt đã bị chiếm đoạt tài sản bởi chế độ cộng sản ở Việt Nam, và yêu cầu chúng tôi cung cấp danh sách về họ.

Chúng tôi do đó rất cần các đồng hương, các hội đoàn và các cơ quan truyền thông ở địa phương giúp phổ biến thông tin. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các hội cựu quân nhân, các nhóm HO, các hội cựu học sinh và hội đồng hương, các tổ chức cộng đồng, các lãnh đạo tinh thần… giúp chuyển thông tin đến thành viên của mình. Chúng tôi cũng kêu gọi những ai dù đang ở đâu nhưng có người quen sinh sống ở Texas thì xin chuyển thông cáo này đến họ.

Hiện nay chúng tôi có 40 hồ sơ ở Texas. Mục tiêu của chúng tôi là đạt con số 100 trước tháng 2. Lúc này, hồ sơ chưa phải có đầy đủ giấy tờ, chỉ cần một số thông tin sơ khởi. Kèm đây là tờ bướm để phổ biến đến đồng hương ở Texas. Các thông tin cập nhật về Chương Trình Đòi Tài Sản được lưu trữ tại: http://doitaisan.org.  Nếu có thắc mắc hay góp ý, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Đồng hương ở Houston có thể ghé văn phòng BPSOS để lấy mẫu đơn: 11360 Bellaire Boulevard, Suite 910; Houston, TX, 77072-2531, hay gọi 281-530-6888.

Với sự tiếp tay của Quý Vị, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc vận động Quốc Hội đúng thời điểm ấn định. Xin cảm ơn Quý Vị trước.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch
BPSOS

Viết một bình luận