Luật Sergei Magnitsky Canada: Chuẩn bị cho giai đoạn thực thi

Ngày phổ biến: 26 tháng 10, 2017

Thông Cáo Báo Chí

Đạo Luật Công Lý cho Nạn Nhân của các Viên Chức Ngoại Quốc Tham Nhũng

(Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act – Sergei Magnitsky Law)

– Chuẩn bị cho giai đoạn thực thi –

Đạo Luật Sergei Magnitsky do Thượng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk bảo trợ, và Dân Biểu James Bezan trình bầy tại Hạ Viện Canada, đuợc ban hành ngày 18 tháng 10, 2017, là thành quả to lớn của nguời dân Canada yêu chuộng công lý, tôn trọng nhân quyền, trong đó có cộng đồng nguời Canada gốc Việt.

Để đạo luật này có thể “giúp Canada trừng phạt những nguời vi phạm nhân quyền và có những hành vi tham nhũng trầm trọng, không cho họ vào Canada, và bắt họ chịu trách nhiệm về những việc làm của họ”, như lời Bà Bộ Truởng Ngoại Giao Canada Chrystia Freeland, các hồ sơ của những thủ phạm vi phạm nhân quyền và tham nhũng cần đuợc soạn thảo theo đúng tiêu chuẩn đòi hỏi của cơ quan hữu trách với các bằng chứng rõ ràng.

Công việc thu thập bằng chứng tại Việt Nam để soạn thành một hồ sơ với đầy đủ chi tiết xác định đuợc sự vi phạm nhân quyền/ tham nhũng và chứnh minh đuợc sự liên can của thủ phạm đòi hỏi nhiều công sức.  Tuy nhiên,  cộng đồng nguời Việt tại Canada và  Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV ) đã rất may mắn  đuợc BPSOS chuyển cho 5 danh sách các  hồ sơ đã hoàn tất.

CYHRV kêu gọi nguời Việt trong nuớc và hải ngoại tiếp tục thu thập bằng chứng về các hành động vi phạm nhân quyền và tham nhũng tại Việt Nam.

CYHRV sẽ cung cấp hồ sơ các thủ phạm để thúc đẩy chính phủ thực thi luật Magnitsky – một công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho công cuộc tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam.

Sự quan tâm và công sức của các thành viên trong cộng đồng nguời Việt khắp nơi đã vận động liên tục cho đến khi đạo luật đuợc ban hành là một một đóng góp vô cùng quan trọng.

CYHRV tin tưởng vào một nỗ lực tuơng tự của quí vị trong việc vận động các dân biểu địa phương hỗ trợ và đôn đốc chính phủ thực hiện việc trừng phạt nghiêm khắc những nguời vi phạm Đạo Luật Magnitsky.

 

CYHRV xin cảm tạ sự hỗ trợ của quí vị.

Viết một bình luận