Dùng luật Hoa Kỳ để trừng phạt thủ phạm tra tấn: Cần thông tin về nạn nhân

  • Nội dung và cách thức gửi thông tin về kinh nghiệm bị tra tấn

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 10 tháng 10, 2017

http://machsongmedia.com

Song song với nỗ lực vận động Hành Pháp Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, chúng tôi (BPSOS) bắt đầu khai dụng Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Tra Tấn (Torture Victim Protection Act, 28 U.S.C. § 1350) nhằm đưa ra toà án Hoa Kỳ các thủ phạm đã thi hành, chỉ thị hay bao che các hành vi tra tấn.

Ban hành năm 1992, luật này cho phép nạn nhân, nếu đang ở Hoa Kỳ, kiện ra toà án Hoa Kỳ các thủ phạm là giới chức chính quyền ngoại quốc để đòi bồi thường; các thủ phạm này không được hưởng quyền miễn truy tố (immunity). Xem: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-106/pdf/STATUTE-106-Pg73.pdf

Các tiêu chuẩn cho hồ sơ mà chúng tôi đang thu thập gồm có:

(1)    Hồ sơ liên can đến sự tra tấn hay sự giết người ngoài pháp luật trong 10 năm trở lại đây;

(2)    Nạn nhân tra tấn hay thân nhân trực hệ của người bị giết đang ở Hoa Kỳ;

(3)    Danh tính và nội dung liên can của từng thủ phạm một cách trực tiếp hay gián tiếp đến hành vi tra tấn hay giết người.

Nếu hội đủ các tiêu chuẩn này, xin điền đơn mẫu ở cuối bài và gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc về địa chỉ:

BPSOS/Tra Tấn
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041

Một số điểm lưu ý:

(1)    Thủ phạm bao gồm những người có thẩm quyền thực sự hay thẩm quyền biểu kiến, hoặc những ai hành động dưới mầu sắc luật pháp – ví dụ, họ có thể là viên chức chính quyền, thành viên uỷ ban nhân dân, công an viên, cảnh sát viên, dân phòng, thanh niên xung phong, cán bộ cơ quan nhà nước…;

(2)    Thủ phạm có thể là người trực tiếp tra tấn hoặc là cấp trên đã chỉ thị, cho phép, dung túng hay biết nhưng lờ đi cho hành vi tra tấn.

(3)    Tra tấn được định nghĩa là “bất cứ hành vi nào nhắm vào một cá nhân đang bị giam giữ hay bị quản thúc bởi thủ phạm, mà qua đó sự đau đớn hay đau khổ trầm trọng, mang tính cách thể xác hay tinh thần, đã được chủ ý gây ra cho đương sự với các mục đích như khai thác thông tin hay lấy cung từ người đó hay từ một đệ tam nhân,  trừng phạt đương sự vì hành động mà người đó hay một đệ tam nhân đã làm hoặc bị tình nghị đã làm, đe doạ hay ép buộc đương sự hay một đệ tam nhân, hoặc bất kỳ lý do nào dựa trên bất kỳ hình thức kỳ thị nào.”

(4)     Sự đau đớn hay đau khổ tinh thần có nghĩa là sự tổn thương tinh thần dài lâu gây nên do hậu quả của – (A) sự chủ tâm gây ra hay đe doạ sẽ gây ra sự đau đớn hay đau khổ nghiêm trọng về thể xác; (B) sự bắt dùng hay áp dụng, hoặc đe doạ sẽ bắt dùng hay áp dụng, các chất gây biến đổi trí tuệ hoặc các thể thức được tính toán để làm gián đoạn sâu đậm các giác quan hay cá tính; (C) sự đe doạ cận kề sẽ bị giết chết; hoặc (D) sự đe doạ cận kề là một người khác sẽ bị giết chết, sẽ phải đối mặt với sự đau đớn hay đau khổ thể xác, hoặc sẽ bị bắt dùng hay áp dụng các chất biến đổi trí tuệ hoặc các thể thức được tính toán để làm gián đoạn sâu đậm các giác quan hay cá tính.

(5)    Các thông tin về thủ phạm cần bao gồm danh tính, ngày sinh, cấp bực, đơn vị và cơ quan vào thời điểm xảy ra tra tấn, và các thông tin tương tự hiện nay nếu đã đổi nhiệm sở; đối với thủ phạm đã về hưu, xin cung cấp địa chỉ cư trú.

(6)    Đối với mỗi thủ phạm, cần mô tả sự liên can của người ấy ra sao đến hành vi tra tấn hay giết người ngoài luật pháp.

(7)    Chúng tôi hiện thu thập hồ sơ để nghiên cứu chứ không hứa hẹn bất cứ điều gì với người gửi hồ sơ hay các nạn nhân trong hồ sơ. Việc nghiên cứu này sẽ giúp chúng tôi hình thành kế hoạch để sẽ chia sẻ với người nộp đơn.

Đơn mẫu để cung cấp thông tin về tra tấn

Người cung cấp thông tin:

Danh tính:
Địa chỉ email:
Số điện thoại:
Tên Skype:

Loại hồ sơ (xin đánh dấu):

___ Tra tấn

___ Sát hại ngoài pháp luật

Nạn nhân tra tấn hay thân nhân của người bị giết đang ở Hoa Kỳ:

Danh tính:
Địa chỉ email:
Số điện thoại
Thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ nơi đang cư ngụ:

Mô tả hành vi tra tấn (giết người) và hoàn cảnh xảy ra tra tấn (vụ giết người):

 

 

Thông tin về thủ phạm:

Hình nhận diện:
Danh tính:
Ngày sinh:
Chức vụ, cấp bậc khi xảy ra sự việc:
Đơn vị, cơ quan khi xảy ra sự việc:

(Nếu các thông tin trên đã thay đổi, xin ghi cấp bậc, chức vụ, đơn vị và cơ quan hiện hành; nếu đã về hưu thì xin cho biết thủ phạm hiện đang sinh sống nơi đâu.)

Mô tả sự liên can của thủ phạm vào hành vi tra tấn (trực tiếp, chỉ thị, bao che):

 

 

Nếu có nhiều hơn một thủ phạm, xin cung cấp các thông tin tương tự như trên cho mỗi thủ phạm.

 

 

Viết một bình luận