Chuẩn bị tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, BPSOS công bố danh sách tù nhân tôn giáo

  • Để bổ túc và cập nhật danh sách, BPSOS kêu gọi người Việt trong nước hợp tác

BPSOS, ngày 6 tháng 6, 2017

http://machsongmedia.com

Nằm trong kế hoạch quốc tế vận năm 2017-2018, từ đầu năm nay BPSOS đã chuyển cho Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) của Hoa Kỳ một danh sách tù nhân tôn giáo ở Việt Nam. Qua nhiều đợt cập nhật, danh sách này nay có tổng cộng 98 danh tính. Danh sách này là đầy đủ nhất trong tất cả các danh sách mà những tổ chức nhân quyền quốc tế có được. Xem: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Vietnam-religious-prisoners-05-10-17.pdf

BPSOS thực hiện danh sách này để hỗ trợ việc thực thi đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Frank Wolf, do Quốc Hội thông qua và Tổng Thống Hoa Kỳ ban hành cuối năm 2016. Luật này đòi hỏi USCIRF phải lập danh sách tù nhân tôn giáo ở từng quốc gia, và Bộ Ngoại Giao lập danh sách những cá nhân vi phạm quyền tự do tôn giáo của người khác.

“Danh sách tù nhân tôn giáo mà chúng tôi công bố hôm nay đã được nộp cho USCIRF cách đây 5 tháng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tich BPSOS, cho biết. “Chiều dài của danh sách này thể hiện tình trạng đàn áp tôn giáo ở một quốc gia, và nó khá dài.”

Để bổ túc danh sách này, BPSOS kêu gọi sự hợp tác của các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam.

Song song, BPSOS cũng đang thu thập thông tin cho danh sách mà Bộ Ngoại Giao phải lập ra và báo cáo cho Quốc Hội. Danh sách này được gọi là Danh Sách Những Người bị Chỉ Định (Designated Persons List, hay DPL). Danh sách DPL khác với danh sách chế tài Magnitsky ở những điểm sau:

(1)    Danh sách DPL tập trung vào các cá nhân đàn áp tự do tôn giáo trong khi danh sách Magnitsky mở rộng cho mọi lĩnh vực nhân quyền;

(2)    Danh sách Magnitsky đòi hỏi mức “nghiêm trọng” trong hành vi đàn áp cao hơn là Danh sách DPL;

(3)    Danh sách Magnitsky tập trung vào các giới chức chính quyền trong khi Danh Sách DPL bao gồm mọi cá nhân đàn áp tôn giáo;

(4)    Không chỉ đương sự trong Danh sách DPL bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ mà cả vợ, chồng, con đều bị cấm và nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất; còn danh sách Magnitsky thì chỉ đương sự bị cấm nhập cảnh.

Phần lớn 180 nhân vật trong 6 danh sách mà BPSOS đề nghị Hành Pháp áp dụng chế tài theo Luật Magnitsky đều xứng đáng để nằm trong Danh sách DPL. Ngoài ra, danh sách DPL rất phù hợp cho các cộng đồng tôn giáo độc lập bị bách hại bởi những tổ chức tôn giáo quốc doanh.

“Tôi được biết là Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài đang lập danh sách các thành viên của Hội Đồng Chưởng Quản do nhà nước dựng lên đã có hành vi chiếm đoạt các thánh thất độc lập hay ngăn cản hoạt động tôn giáo của các nhóm tín đồ Cao Đài độc lập,” Ts. Thắng nói. “Họ đều xứng đáng ở trong danh sách DPL.”

Danh sách tù nhân tôn giáo cùng với 6 danh sách đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu sẽ được BPSOS dùng trong cuộc tổng vận động Quốc Hội ngày 29 tháng 6 tới đây.

“Tôi mong rằng sẽ có đông người Mỹ gốc Việt tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm nay”, Ts. Thắng kêu gọi. “Chúng ta cần khai thác thế chủ động đang có.”

Để tham gia, xin ghi danh tại: http://tiny.cc/VNAD2017, hoặc liên lạc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bài liên quan:

Luật Magnitsky Toàn Cầu: BPSOS công bố danh sách 3 để đề nghị chế tài
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1219-2017-05-21-20-30-01

Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo: Việt Nam xứng đáng vào danh sách CPC
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1210-2017-04-26-19-01-32

Thông Cáo Báo Chí — Ngày Vận Động Cho Việt Nam lần thứ 7
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1209-2017-04-25-15-13-26

Viết một bình luận