Thông Báo: Gây Quỹ Cho Các Hoạt Động Quốc Tế của BPSOS Năm 2017

  • Mỗi người góp một bàn tay để cứu đồng bào và dân chủ hoá Việt Nam

Ngày 27 tháng 4, 2017

http://machsongmedia.com

Chương trình gây quỹ “Góp Một Bàn Tay” cho các hoạt động quốc tế của BPSOS năm 2017 đã bắt đầu cách đây 2 tuần và sẽ kéo dài đến cuối năm. Buổi gây quỹ kế đến sẽ được tổ chức ngày 28 tháng 4 tại Nhà Hàng Thần Tài ở Falls Church, Virginia.

Số vé nguyên thuỷ cho buổi gây quỹ này đã bán hết cách đây hơn 2 tuần, nhưng chúng tôi đã giữ thêm một số bàn cho những đồng hương muốn “góp một bàn tay” mà chưa kịp mua vé. Đã có nhiều chục người gọi đến văn phòng BPSOS để giữ vé vào những ngày chót. Những quý vị nào muốn giữ vé cho buổi gây quỹ ngày 28 tháng 4 ở Falls Church, xin liên lạc cô Thiên Thơ: 703-538-2190 hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đồng thời, chúng tôi đã nhận được gần $15,000 của các quý vị ân nhân ủng hộ ngoài số tiền bán vé. Trong đó có nhiều người muốn đóng góp dù không tham dự được vì ở xa hay bận việc. Chúng tôi xin chân thành tri ân.

Buổi gây quỹ đầu tiên của năm 2017 diễn ra Chủ Nhật 16 tháng 4 ở Raleigh, North Carolina. Đó là ngày nhiều cựu tị nạn ở Thái Lan và Malaysia, phần lớn là các giáo dân Cồn Dầu, đã tụ về thành phố này từ những thành phố và tiểu bang lân cận để mừng Lễ Phục Sinh. Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cũng đã có mặt. Khoảng 20 gia đình giáo dân Cồn Dầu cam kết đóng góp mỗi gia đình ít nhất 1 Mỹ kim mỗi ngày để giúp cho BPSOS duy trì văn phòng pháp lý ở Thái Lan, cũng như để yểm trợ chiến dịch Cứu Đông Yên mà BPSOS khởi xướng cuối năm ngoái, và giúp phương tiện cho các đồng hương ở Cồn Dầu tiếp tục tranh đấu để bảo tồn giáo xứ.

Các buổi gây quỹ kế trong năm 2017 đến sẽ được thực hiện ở:

  • Oklahoma City – ngày 24 tháng 06
  • Orange County – ngày 22 tháng 07
  • San Jose – ngày 23 tháng 07
  • Houston – ngày 16 tháng 09
  • Atlanta – ngày 28 tháng 10

Các nhóm thân hữu của BPSOS ở nhiều thành phố đang chuẩn bị buổi gây quỹ nhưng chưa ấn định ngày tháng: Dallas-Fort Worth,  Detroit, Kansas City, Milwaukee, Minneapolis, Kansas City, San Antonio, Seattle, Edmonton (Canada)…

Quý vị đồng hương vì ở xa hay bận việc nên không thể đến dự các buổi gây quỹ này vẫn có thể yểm trợ các hoạt động quốc tế của BPSOS bằng cách gửi ngân phiếu về cho:

BPSOS/CSD
PO Box 8065
Falls Church VA 22041 USA

hoặc đóng góp qua trang mạng: https://www.bpsos.org.

Các hoạt động quốc tế của BPSOS bao gồm bảo vệ pháp lý cho khoảng một nghìn đồng bào đang xin tị nạn ở Thái Lan, giải cứu các nạn nhân bị buôn lao động hay tình dục, hỗ trợ các nhà tranh đấu nhân quyền bị lâm nguy hay tù đày, và phát triển nội lực cho các cộng đồng tôn giáo và bản địa cũng như một số tổ chức xã hội dân sự.  Tất cả các hoạt động này thuộc kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam mà BPSOS đề xướng năm 2010 và bắt đầu thực hiện năm 2011.

Với sự hỗ trợ của quý vị ân nhân trong nhiều năm qua, chúng tôi đã tiến được những bước dài. Chúng tôi tiếp tục cần sự yểm trợ ấy trên con đường mưu cầu tự do cho đồng bào và dân chủ cho đất nước. Đa tạ.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS

Bài liên quan:

Xin giúp phương tiện cho người báo cáo vi phạm – Thêm máy tính là thêm hồ sơ
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1202-2017-04-04-23-58-08

BPSOS: Báo cáo tài chính về hoạt động quốc tế năm 2016
http://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1197-2017-03-11-01-37-08

Viết một bình luận