Thông Cáo Báo Chí — Ngày Vận Động Cho Việt Nam lần thứ 7

Vận động chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu

BPSOS, ngày 25 tháng 4, 2017

http://machsongmedia.com

Cuộc vận động Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 6. Trọng tâm sẽ là áp dụng các biện pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với các giới chức chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay tham nhũng lớn, liên quan đến 3 lĩnh vực:

(1)    Quyền tự do tôn giáo

(2)    Chống tra tấn

(3)    Chống cướp đất

Các trọng tâm khác của cuộc vận động bao gồm đòi tự do cho tù nhân lương tâm và kêu gọi Quốc Hội thông qua Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam.

“Các nỗ lực vận động liên tục  trong 6 năm qua đã góp phần thuyết phục Quốc Hội thông qua Luật Magnitsky Toàn Cầu,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, phát biểu. “Nay là lúc khai dụng luật này để nới rộng không gian an toàn cho xã hội dân sự ở Việt Nam.”

Các sinh hoạt chính trong Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2017 gồm:

(1)    Họp khoáng đại với các thành viên Quốc Hội với sự tham gia trực tuyến của một số nhà tranh đấu ở Việt Nam;

(2)    Chia toán gặp riêng từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ;

(3)    Họp với các giới chức Toà Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế;

(4)    Thực hiện buổi điều trần về hiện trạng nhân quyền ở Việt Nam.

Cuộc tổng vận động năm nay quan trọng vì:

(1)    Đây là năm đầu tiên Luật Magnitsky Toàn Cầu được thực thi;

(2)    Hành Pháp đang hình thành chính sách đối ngoại với Việt Nam;

(3)    Tổng Thống Donald Trump sẽ tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC ở Việt Nam tháng 11 này.

Đây sẽ là cuộc tổng vận động lần thứ 7 do BPSOS khởi xướng và phối hợp từ năm 2012. Hàng năm từ 300 đến 800 người từ nhiều thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ, và cũng có một số đến từ Canada và Âu Châu, tham gia cuộc vận động quy mô này. Do tầm vóc quan trọng của năm nay, chúng tôi kêu gọi đông đảo đồng hương ở khắp Hoa Kỳ tham gia.

Xin ghi danh sớm tại: http://events.constantcontact.com/register/event?llr=rrd6eedab&oeidk=a07ee3k696rc1b824e3 hoặc qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay điện thoại: 703-538-2190.

Viết một bình luận