Chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu: Cần đồng bào trong nước tiếp tay

  • Theo dõi các nhân vật trong danh sách đã công bố

  • Lập danh sách các giới chức tham nhũng lớn

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 13 tháng 4, 2017

http://machsongmedia.com

Ngày 3 tháng 4 vừa rồi, BPSOS công bố danh sách đợt 1 gồm 25 viên chức chính quyền để vận động Hành Pháp Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu. Danh sách đợt 2 sẽ được công bố cuối tháng 4. Bốn danh sách còn lại sẽ được lần lượt công bố trong 4 tháng sau đó. Cả 6 danh sách gồm tổng cộng 168 nhân vật liên can đến các hành vi đàn áp nhân quyền nghiêm trọng. Con số này đang được tiếp tục bổ sung.

Chế tài vì đàn áp nhân quyền

Cho đến nay chúng tôi tập trung vào thành phần đối tượng thứ nhất của Luật Magnitsky Toàn Cầu gồm có các giới chức chính quyền vi phạm và các cá nhân, nhóm hay tổ chức làm công cụ cho họ. Đối với số giới chức mà chúng tôi tuần tự công bố danh tính, chúng tôi cần đồng bào ở trong nước giúp 2 việc sau:

(1)    Cung cấp thêm thông tin cá nhân dùng để nhận diện trong trường hợp chính phủ Hoa Kỳ cấm nhập cảnh, như ngày tháng năm sinh, hình chụp, số chứng minh nhân dân, số passport… Ngoài ra có một ít trường hợp chúng tôi hiện chưa có đầy đủ tên họ. Chúng tôi biết rằng lấy những thông tin này sẽ không dễ, và do đó cần sự chú ý và hợp tác của số đông người ở trong nước; mỗi người có thể chỉ biết được một ít chi tiết, nhưng khi ráp lại thì chúng tôi có thể có đủ thông tin để cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ.

(2)    Theo dõi tình trạng của những nhân vật đã được công bố danh tính. Qua đó, chúng tôi muốn biết động thái của các cấp trên của họ. Chẳng hạn, nếu một Giám Đốc Sở Công An Tỉnh hay Thành Phố đã bị đưa vào danh sách thủ phạm đàn áp nhân quyền nghiêm trọng nhưng không bị điều tra hay trừng phạt mà lại còn được thăng thưởng, thì đó là dấu hiệu của sự bao che hay đồng loã của cấp trên. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi “leo thang” trong việc truy trách nhiệm lên các cấp cao hơn.

Chế tài vì tham nhũng lớn

Luật Magnitsky Toàn Cầu không chỉ nhắm vào các thành phần vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, mà còn nhắm vào các giới chức chính quyền dính líu đến tham nhũng lớn và những ai làm công cụ cho họ, dù không thuộc hệ thống chính quyền. Cho đến nay, BPSOS mới chỉ khai thác phân nửa Luật Magnitsky Toàn Cầu, nhắm vào các thành phần vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong thời gian tới đây, chúng tôi cần sự hợp tác của đồng bào ở trong nước để khai thác phân nửa còn lại, nhắm vào thành phần tham nhũng lớn. Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, họ bao gồm: