Chương Trình Tổng Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ Năm 2017-2018

  • Vận động trừng phạt thủ phạm đàn áp nhân quyền

  • Đưa Việt Nam vào danh sách “quốc gia phải theo dõi đặc biệt” 

  • Vận động Luật Nhân Quyền Việt Nam

BPSOS, ngày 9 tháng 1, 2017

http://machsongmedia.com

Theo thông lệ, mỗi đầu năm lẻ chúng tôi công bố chương trình và mục tiêu cho công cuộc quốc tế vận trong 2 năm kế đến, trùng với nhiệm kỳ 2 năm của Quốc Hội Hoa Kỳ.  Lý do để công bố kế hoạch 2 năm một là nhằm kêu gọi sự đồng hành của những người cùng tâm nguyện và cùng khuynh hướng ở trong và ngoài nước, cũng như để mọi người đều có thể tự mình thẩm định tiến triển của việc thực hiện kế hoạch.

Dưới đây là chương trình và mục tiêu vận động cho năm 2017-2018.

Các mục tiêu vận động Quốc Hội Hoa Kỳ

Vận động Quốc Hội Hoa Kỳ là một phần của bộ phận quốc tế vận trong kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam mà BPSOS đề xướng năm 2010. Vận động Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2017-2018 có 3 mục tiêu cụ thể và có thể định lượng:

(1)    Ít ra 50 giới chức chính quyền  Việt Nam bị đặt trong tầm ngắm của luật Hoa Kỳ, trong đó ít nhất 1 người bị áp dụng biện pháp trừng phạt chiếu theo luật Magnitsky toàn cầu;

(2)    Chính quyền Việt Nam ít nhất sẽ bị đưa vào danh sách “quốc gia cần theo dõi đặc biệt” vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng;

(3)    Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam sẽ được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua.

Một buổi họp báo ở Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày 24/05/2016


Lịch trình vận động

Công cuộc vận động sẽ diễn ra quanh năm, với một số thời điểm quan trọng sau đây cho năm 2017:

– Đầu tháng 2: Hội thảo về chính sách đối ngoại đối với Việt Nam, tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Thành phần tham gia sẽ gồm viên chức Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một số Dân Biểu, và đại diện của nhiều tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế.

– Giữa tháng 3: Họp với Bộ Ngoại Giao về các bản phúc trình hàng năm về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, cho năm 2016.

– Đầu tháng 4: Vận động đưa Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam vào Hạ Viện với một số thông tin cập nhật và một số thay đổi về nội dung.

– Tháng 5 – 6: Các phái đoàn ở từng địa phương sẽ gửi đến các dân cử Liên Bang của mình danh sách những quan chức liên can đến các vụ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.

– Cuối tháng 6:  Ngày Vận Động Cho Việt Nam lần 7 sẽ diễn ra trong 2 ngày liên tiếp. Như mọi năm, chúng tôi sẽ phối hợp các phái đoàn vận động đến từ nhiều thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ cũng như từ một số quốc gia khác. Các phái đoàn này sẽ tiếp xúc với khoảng trên 100 Dân Biểu Hạ Viện và 60 Nghị Sĩ Thượng Viện nhằm vận động cho 3 mục tiêu nêu trên.  Chúng tôi dự kiến sẽ có buổi điều trần ở Quốc Hội về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

– Tháng 7: Chúng tôi sẽ vận động Quốc Hội triệu tập buổi điều trần về các bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao về tình trạng nhân quyền và về tự do tôn giáo.

– Tháng 8 –  10: BPSOS sẽ hình thành toán vận động chuyên về từng lĩnh vực nhân quyền để làm việc thường xuyên với một số văn phòng Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao nhằm thúc đẩy vấn đề trừng phạt. Đồng thời các phái đoàn địa phương vận động với dân biểu và thượng nghị sĩ, qua văn phòng địa phương của họ.

– Tháng 11 – 12: Hoàn tất cuộc vận động cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam ở Hạ Viện để chuyển sang Thượng Viện.

Các tài liệu dùng cho vận động

BPSOS sẽ cung cấp các tài liệu sau đây cho các phái đoàn tham gia cuộc tổng vận động năm 2017:

(1)    Danh sách các tù nhân tôn giáo: Sẽ hoàn tất cuối tháng 1.

(2)    Danh sách những giới chức chính quyền Việt Nam để đề nghị chế tài: Sẽ hoàn tất cuối tháng 3.

(3)    Bộ hồ sơ về đàn áp tự do tôn giáo để đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt: Sẽ hoàn tất cuối tháng 4.

BPSOS hiện có trên 100 bản báo cáo vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, được thực hiện từ đầu năm 2014. Phần lớn các bản báo cáo này có thông tin về thủ phạm. Từ đó chúng tôi sẽ lập danh sách không dưới 50 viên chức chính quyền Việt Nam để đề nghị trừng phạt bằng các biện pháp cấm đương sự nhập cảnh; trục xuất vợ, chồng và con cái nếu đang ở Hoa Kỳ; và niêm phong mọi tài sản ở Hoa Kỳ, nếu có.

Về danh sách tù nhân tôn giáo, chúng tôi đã có thông tin về 75 trường hợp.

Chúng tôi tiếp tục đón nhận thông tin của đồng bào ở trong và ngoài nước bằng 2 cách:

(1)    Gửi trực tiếp cho chúng tôi qua địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(2)    Tải lên trang mạng của Liên Minh Chống Tra Tấn — Việt Nam: http://endtorturevn.org/replist.php?&L=vi&M=12&type=0

Kế hoạch cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam

Ngày 6 tháng 1 vừa qua, chúng tôi đã họp với nhân viên lập pháp của DB Christopher Smith để bàn về nỗ lực vận động cho dự luật này được thông qua bởi Quốc Hội trong nhiệm kỳ 2017-2018.

Dự luật này, phiên bản năm 2015-2016, có 2 phần: (1) đòi  hỏi Bộ Ngoại Giao báo cáo các vụ đàn áp nhân quyền nói chung ở Việt Nam; (2) chế tài Việt Nam bằng cách không tăng các khoản viện trợ ngoại trừ viện trợ nhân đạo cho đến khi Việt Nam cải thiện nhân quyền.

Chúng tôi đề nghị DB Smith tăng cường đòi hỏi về báo cáo vi phạm và cắt bỏ điều khoản chế tài. Điều khoản chế tài luôn luôn là một trở ngại lớn cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam tại Thượng Viện. Nay chúng ta không cần điều khoản chế tài này nữa vì đã có các biện pháp trừng phạt của Luật Magnisky Toàn Cầu. Chỉ cần Bộ Ngoại Giao báo cáo đầy đủ, chi tiết và trung thực các hành vi đàn áp của chính quyền Việt Nam kèm với danh sách các thủ phạm liên can thì việc áp dụng Luật Magnitsky Toàn Cầu hầu như là đương nhiên. Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam cần đòi hỏi Bộ Ngoại Giao thực hiện việc báo cáo chi tiết này trong mọi lĩnh vực nhân quyền – luật hiện hành chỉ đòi hỏi Bộ Ngoại Giao báo cáo chi tiết trong lĩnh vực quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.

Cập nhật thường xuyên

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin diễn tiến hoặc những thay đổi trong kế hoạch vận động Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2017-2018 tại:

(1)    http://machsongmedia.com

(2)    https://www.facebook.com/VNAdvocacyDay/

Vận động Quốc Hội Hoa Kỳ là một phần trong kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam. Trong 2 năm 2017-2018, các trọng tâm của kế hoạch này, ngoài vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, còn bao gồm:

(1)    Vận dụng luật pháp Hoa Kỳ để ngăn chặn chính sách cưỡng chế đất và bất động sản của dân ngày càng lan rộng ở Việt Nam;

(2)    Vận động quốc tế đặt Việt Nam lên hàng ưu tiên về quan tâm nhân quyền theo khẩu hiệu “Miến Điện hôm qua, ngày mai Việt Nam”;

(3)    Phát triển nội lực và ưu thế cho người dân ở Việt Nam để từng bước giành lại quyền làm chủ đất nước.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi và mong mỏi sẽ nhận được sự hợp tác của đồng bào ở trong và ngoài nước cho những công cuộc trên đây.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch, BPSOS

Viết một bình luận