Thông điệp đầu năm: Để biến giấc mơ chung thành hiện thực

Lộ trình dân chủ hoá Việt Nam 2017-2020

Ngày 1 tháng 1, 2017

http://machsongmedia.com

Năm 2017 mở ra với niềm phấn khởi: Chúng ta đang có cơ hội hơn bao giờ hết để đưa đất nước đến tự do và dân chủ trong một tương lai không quá xa. Muốn khai thác cơ hội này, chúng ta cần làm đúng việc và đúng cách.

Về việc phải làm thì cách đây 6 năm chúng tôi 3 trọng tâm cho kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam:

**  Đẩy lùi chính sách đàn áp bằng cách ràng buộc chế độ vào các cam kết quốc tế về nhân quyền và đe doạ trừng phạt các giới chức chính quyền vi phạm những cam kết ấy;

**  Tạo điều kiện cho người dân trong nước chủ động tham gia các phong trào nhân quyền và dân chủ đang phát triển toàn Đông Nam Á hay toàn Á Châu – Thái Bình Dương;

**  Tạo không gian an toàn và yểm trợ cho các tập hợp của người dân phát triển khả năng tự bảo vệ quyền của mình và bênh vực cho nhau khi hữu sự.

Đến nay chúng ta đã đạt những thành tựu cụ thể cho 2 trọng tâm đầu. Hoa Kỳ đã ban hành các luật bảo vệ nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng, kèm với các biện pháp trừng phạt nhắm vào cá nhân những thủ phạm đàn áp nhân quyền. Cũng trong năm 2016, chúng tôi đã ồ ạt đưa tiếng nói của người dân ở trong nước đến các diễn đàn dân chủ ở Thái Lan, Malaysia, Đông Timor, Philippines, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc, Sri Lanka, và Hoa Kỳ.

Về cách làm, trong năm mới chúng tôi tiếp tục thúc đẩy 2 trọng tâm này và đặc biệt đẩy mạnh trọng tâm thứ 3: phát triển lực và thế cho các cộng đồng của người dân ở Việt Nam. Công cuộc này đòi hỏi sự tiếp tay của đông đảo người Việt thuộc mọi tầng lớp ở trong và ngoài ngước.

Các cộng đồng tôn giáo và sắc dân bản địa ở trong nước cần nhanh chóng củng cố quy củ tổ chức, nghĩa là phải có mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, có những bộ phận chức năng chuyên biệt nhưng liên đới hữu cơ với nhau, có nhân sự giỏi giang về điều hành và quản trị, và đặc biệt có đội ngũ nhân sự sẵn sàng để báo cáo các vi phạm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các cá nhân hoạt động nhân quyền ở trong nước cần tập hợp lại thành những tổ chức xã hội dân sự chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực nhân quyền, để yểm trợ và nối kết các cộng đồng kể trên theo từng lĩnh vực nhân quyền đặc thù. Các tổ chức xã hội dân sự này cũng phải phát triển quy củ tổ chức.

Người Việt ở ngoài nước có thể góp phần một cách quan trọng và hữu hiệu qua công thức “nhóm kết nghĩa”: mỗi hội đoàn, mỗi cơ sở tôn giáo hay mỗi nhóm thân hữu yểm trợ một cách tập trung và dài lâu cho một cộng đồng hay một tổ chức độc lập ở trong nước về tinh thần, kỹ thuật, tài chính và quốc tế vận. Để tìm hiểu thêm về “nhóm kết nghĩa”, xin vào trang http://machsongmedia.com.

Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2020, trên khắp đất nước sẽ có 1000 cộng đồng tôn giáo và sắc tộc với khả năng tự vệ bằng chính sức mình và nhờ vào sự hỗ trợ của các nhóm kết nghĩa ở ngoài nước và, thông qua các tổ chức xã hội dân sự chuyên nghiệp, liên kết và phối hợp với nhau ở trong nước theo từng lĩnh vực nhân quyền cũng như hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế, các cơ quan chính quyền dân chủ và các cơ chế Liên Hiệp Quốc. Khi ấy, tiến trình dân chủ hoá sẽ tự nó lan nhanh một cách hoà bình, ổn định và khó đẩy lui.

Cũng như mọi năm kể từ 2012, năm nay chúng tôi sẽ tổ chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam ở Quốc Hội Hoa Kỳ và kêu gọi đồng hương tham gia thật đông đảo. Thời điểm sẽ là cuối tháng 6. Mục tiêu của cuộc vận động năm nay là áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Hoa Kỳ lên một số giới chức chính quyền Việt Nam, đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt vì đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiệm trọng, và thông qua Luật Nhân Quyền Việt Nam. Nếu có câu hỏi hay có ý định tham gia, xin liên lạc với chúng tôi tại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Chúng tôi tiếp tục cần sự yểm trợ tài chánh của quý đồng hương cho chương trình đào tạo và huấn luyện, can thiệp và bảo vệ đối với các cộng đồng tôn giáo, cộng đồng sắc dân bản địa và tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, như chúng tôi từng làm trong 6 năm qua; xin gởi cho:  BPSOS/ACF; 6066 Leesburg Pike, Suite 100; Falls Church, VA 22041 USA. Mọi đóng góp được khai trừ thuế ở Hoa Kỳ.

Tôi tin rằng nếu làm đúng việc và đúng cách, chúng ta sẽ hoàn tất lộ trình 10 năm dân chủ hoá Việt Nam đúng hạn kỳ.

Trân trọng,

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS

Viết một bình luận