Chiến dịch Cứu Đông Yên – Giai đoạn 1: Vận động quốc tế nhập cuộc

Để người dân Đông Yên biết mình không cô độc

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 28 tháng 12, 2016

http://machsongmedia.com

Mục đích tối hậu của chiến dịch “Cứu Đông Yên” là bảo vệ sự trường tồn của Giáo Xứ Đông Yên trước chính sách của chính quyền Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh là xoá sổ xứ đạo Công giáo toàn tòng hơn 100 năm tuổi này. Trên lộ trình tiến đến mục đích tối hậu ấy, chúng tôi đề ra các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn sau đây:

(1) Trong vòng 12 tháng tạo nguồn sinh kế thay thế cho người dân để họ có thể duy trì cuộc tranh đấu một cách trường kỳ;

(2) Trong vòng 24 tháng hoàn toàn đẩy lùi mối đe doạ xoá sổ xứ đạo;

(3) Trong vòng 48 tháng hoàn tất việc đòi Formosa bồi thường thoả đáng để giúp người dân hoàn toàn phục hồi môi sinh và ngành ngư nghiệp.

Giáo Xứ Đông Yên là cái gai cho các giới chức chính quyền đang muốn vụ Formosa “chìm xuồng”.  Trước đây, vốn đã muốn xoá sổ Giáo Xứ Đông Yên thì nay họ càng quyết tâm hơn nữa. Để đối phó, chúng tôi biến Đông Yên thành tâm điểm cho sự nhập cuộc của các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính quyền dân chủ, và các bộ phận nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Kỳ Anh, người đã 2 lần ra lệnh cưỡng chế nhà thờ Đông Yên những đều gặp phải sự chống đối quyết liệt của các giáo dân

Trong chiều hướng đó, BPSOS đã nộp hồ sơ về Giáo Xứ Đông Yên cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và các bộ phận hữu trách của LHQ về các lĩnh vực nhân quyền (tự do tôn giáo hay niềm tin, bạo hành đối với phụ nữ, quyền của trẻ em, quyền văn hoá, quyền có sinh kế, quyền có gia cư ổn định, quyền được bảo vệ sức khoẻ, quyền được bảo đảm sinh kế, quyền được bảo vệ tài sản…).

Chúng tôi cũng đã chuyển hồ sơ đến văn phòng của Dân Biểu Christopher Smith và được mời họp trong tuần đầu của năm 2017 để thảo kế hoạch áp dụng 2 đạo luật vừa được ban hành: Luật trừng phạt các thủ phạm đàn áp nhân quyền và luật tăng cường tự do tôn giáo quốc tế. DB Smith chính là tác giả ở Hạ Viện của cả 2 đạo luật này. Văn phòng Thượng Nghị Sĩ James Lankford, người đã yểm trợ cho hai đạo luật này ở Thượng Viện cũng đã nhận hồ sơ Đông Yên.

Ngày 27 tháng 12, chúng tôi tiếp xúc với một giới chức thuộc bộ phận Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và đề nghị đưa vấn đề Giáo Xứ Đông Yên lên thành một hồ sơ ưu tiên trong năm 2017. Theo luật trừng phạt các thủ phạm đàn áp nhân quyền vừa được ban hành, bộ phận Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao có thẩm quyền đề nghị lên Tổng Thống danh sách áp dụng các biện pháp chế tài. Quốc Hội Hoa Kỳ cũng có thẩm quyền này.

Ngày 1 tháng 2, 2017 tới đây, BPSOS tổ chức buổi hội thảo về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và đã bố trí cho một người đại diện cho Giáo Xứ Đông Yên tham gia tham luận đoàn. Buổi hội thảo sẽ được tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Đó là những việc chúng tôi đã làm để vận động quốc tế. Chúng tôi đang cần sự tiếp tay để vận động sự quan tâm và tình đoàn kết với Đông Yên nơi người Việt ở trong và ngoài nước:

(1)    Xin mọi người chuyển các thông tin về chiến dịch “Cứu Đông Yên” đến bạn hữu gần xa; đặc biệt, xin giới thiệu trang https://www.facebook.com/cuudongyen và nhắc họ “like” trang này để được thường xuyên cập nhật thông tin. Mức quan tâm càng cao, người dân Đông Yên càng ấm lòng và yên tâm vì biết rằng mình không cô độc trước thế lực cường quyền. Và thế lực ấy cũng biết thế.

(2)    Xin các cơ quan truyền thông Việt ngữ ở trong và ngoài nước giúp đưa tin về chiến dịch “Cứu Đông Yên”. Sự am hiểu về tình hình của Giáo Xứ Đông Yên sẽ khuyến khích nhiều người sẵn sàng góp sức trong các giai đoạn kế tiếp của chiến dịch.

Ông Chu Văn Quang, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Xã Kỳ Lợi, người đã ra lệnh cấm mọi hoạt động xây cất của giáo dân Đông Yên trên mảnh đất của họ

Giai Đoạn 2 sẽ bắt đầu tháng 3 năm 2017. Đây là giai đoạn tái lập sinh kế cho các gia đình trong Giáo Xứ Đông Yên. Nay con số này đã tăng từ 158 lên xấp xỉ 200 gia đình, do những trường hợp con cái trưởng thành tách hộ và do có một số gia đình đã di dời nhưng không thể sinh sống nơi vùng đất mới nên nay đã quay trở lại.

Trọng tâm của Giai Đoạn 3, từ tháng 6 đến cuối năm 2017, là đưa những thủ phạm trực tiếp của chính sách đàn áp và những thượng cấp bao che cho họ vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.

Chúng tôi sẽ thông báo về các Giai Đoạn 4 và 5 vào mùa Thu năm 2017.

Việc triển khai chiến dịch theo từng giai đoạn là công thức đã được áp dụng một cách hiệu quả trong chiến dịch Cứu Cồn Dầu trước đây.

Với sự tiếp tay của nhiều người ở trong và ngoài nước, Đông Yên sẽ trường tồn.

Đông yên mà trường tồn thì vụ Formosa sẽ không thể chìm xuồng.

Bài liên quan:

Chiến dịch Cứu Cồn Dầu: bước cuối
http://www.machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1154-chin-dch-cu-cn-du-bc-cui

Phát động chiến dịch “Cứu Đông Yên”
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1164-2016-12-09-19-46-39

Cứu Đông Yên: Lời kêu gọi đồng hành
http://www.machsongmedia.com/vietnam/danchu/1165-2016-12-11-00-19-33

Viết một bình luận