Dân Biểu Hoa Kỳ: Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo của Việt Nam là một bước lùi

Chuẩn bị cho cuộc tổng vận động năm 2017

Mạch Sống, ngày 8 tháng 11, 2016

http://machsongmedia.com

Ngay sau khi Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo ngày hôm nay, Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ lên tiếng cảnh giác rằng các tôn giáo độc lập sẽ tiếp tục khốn đốn dưới luật mới.

“Sự kiểm soát bởi nhà nước vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam; các điều khoản mơ hồ cho chính phủ căn cứ để sách nhiễu, tra tấn và bỏ tù các tín đồ ôn hòa và những người tranh đấu cho tự do tôn giáo”, DB Christopher Smith phát biểu trong một thông cáo báo chí được phổ biến ngày hôm nay.

Từ năm ngoái, BPSOS đã thường xuyên theo dõi diễn tiến chỉnh sửa dự thảo luật tín ngưỡng và tôn giáo, và liên tục cung cấp bản dịch Anh ngữ cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc, chính quyềnHoa Kỳ và chính quyền Liên Âu.

 

LM. Thomas Reese hướng dẫn phái đoàn Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế tiếp xúc với phái đoàn Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài, Sàigòn, tháng 8, 2015

“Chúng tôi cũng chuyển tiếng nói của nhiều tổ chức và cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam đến các cơ quan kể trên”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Những tiếng nói độc lập này đã bị gạt ra ngoài quy trình làm luật ở Việt Nam.”

BPSOS cung cấp cho các cơ quan LHQ và chính quyền kể trên bản phân tích và danh sách 19 đề nghị chỉnh sửa để dự thảo luật của Việt Nam phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền.

“Chúng tôi ghi nhận một số tiến bộ trong dự thảo cuối cùng, nhưng những tiến bộ này chỉ là nới lỏng sự kiểm soát đối với các tổ chức tôn giáo đã được đăng ký hoạt động hoặc được nhà nước công nhận”, Ts. Thắng nói. “Cùng lúc, dự thảo luật siết chặt hơn không gian sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo độc lập.”

Ông nhận định rằng chính sách “kép” này giúp chế độ tăng khả năng sử dụng các tổ chức tôn giáo quốc doanh hay đã quy phục chính quyền để khống chế các cộng đồng tôn giáo độc lập trong khi vẫn rêu rao với quốc tế là Việt Nam có tự do tôn giáo.

“Những chỉnh sửa [trong dự thảo luật vừa được thông qua] tiếp tục khuynh hướng phát huy và làm lợi cho các tổ chức tôn giáo được nhà nước chấp thuận để ăn trùm lên các nhóm tôn giáo độc lập”, DB Smith giải thích. “Hơn nữa, luật sửa đổi nới rộng thêm sự can thiệp của chính phủ vào sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo và tăng rủi ro cho các nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo bị cáo buộc các tội về an ninh quốc gia với án tù nặng nề.”

Tuần trước đó, ngày 10 tháng 11, Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, cũng qua một thông cáo báo chí, bày tỏ mối quan ngại về dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo sắp sửa được Quốc Hội Việt Nam biểu quyết.

“Chính quyền [Việt Nam] cần ngưng đàn áp các người theo đạo và ban hành luật tôn trọng tự do tôn giáo. Bằng không, Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế sẽ phải tiếp tục kêu gọi chỉ định Việt nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt [CPC”, LM. Thomas J. Rees, Chủ Tịch của Ủy Hội, tuyên bố trong thông cáo báo chí.

Đầu tháng 8 vừa qua, nhân viên đặc trách Việt Nam của Ủy Hội, Cô Tina Mufford, đã tham gia Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Đông Nam Á, được BPSOS tổ chức ở Đông Timor.

Ms. A Đảo phát biểu tại Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ĐNÁ, với sự tham gia của Cô Tina Mufford (thứ 2 từ bên trái), Đông Timor ngày 01/08/2016 (ảnh BPSOS)

Tại đây Cô Mufford đã tiếp xúc đại diện của nhiều cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam. Một trong số các đại diện này, Mục Sư A Đảo thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đã bị bắt giam sau khi trở về Việt Nam từ Đông Timor.

Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã phối hợp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để theo dõi sát và can thiệp cho trường hợp này.

“Sự việc này cho thấy rằng chính quyền Việt Nam vẫn không thay đổi cung cách đối đãi với các cộng đồng tôn giáo độc lập”, Ts. Thắng nhận xét. “Và như vậy sẽ khó cho chính quyền Hoa Kỳ và thế giới tự do thay đổi cách nhìn về Việt Nam.”

Ts. Thắng cho biết là đầu tháng 2 năm 2017, BPSOS sẽ tổ chức buổi tường trình ở Quốc Hội Hoa Kỳ về tình trạng của các cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam.

“Đây là bước khởi xướng cuộc vận động tân chính phủ Hoa Kỳ”, Ts. Thắng nói. “Trọng tâm sẽ là tự do tôn giáo, một vấn đề quan tâm của Đảng Cộng Hòa ở cả Hành Pháp và Quốc Hội.”

Bài liên quan:

Thông cáo báo chí của DB Christopher Smith
http://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=399924

Thông cáo báo chí của Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế
http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/vietnam-crossroads-10-years-after-cpc-designation-removed

Thêm nhiều tổ chức bày tỏ quan tâm về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt nam
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1144-2016-10-11-20-16-58

Viết một bình luận