Xin máy laptop cho đồng bào tị nạn ở Thái Lan


Lời kêu gọi gởi đến đồng hương ở Dallas-Fort Worth

Ngày 3 tháng 11, 2016

http://machsongmedia.com

Trong 2 tuần nữa một thiện nguyện viên của BPSOS ở Dallas-Fort Worth sẽ đi Thái Lan. Người này đồng ý cầm theo 2 máy điện toán laptop cho đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan. Do đó chúng tôi kêu gọi những quý vị đồng hương nào ở vùng Dallas-Fort Worth có máy laptop đã qua sử dụng nhưng còn tốt mà muốn cho đi thì xin liên lạc với chúng tôi trước ngày 10 tháng 11: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hiện nay có khoảng 1000 đồng bào đang tị nạn ở Thái Lan. Khoảng 50 người vừa mới chạy đến Thái Lan nội trong 4 tuần qua. Phần lớn họ là nạn nhân của chính sách đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Trong đó nhiều người là những lãnh đạo hay thành phần chủ lực trong cộng đồng tôn giáo của họ. Ngoài việc bảo vệ họ về tư cách tị nạn, BPSOS còn tạo điều kiện để họ tiếp tục công cuộc tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của cộng đồng của họ ở Việt Nam. Để thực hiện điều này, chúng tôi cố gắng trang bị cho mỗi người trong số họ một máy tính nhằm tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện, liên lạc với người ở trong nước, và thực hiện các bản báo cáo vi phạm.

Đầu tuần này, 2 thiện nguyện viên từ Dallas-Fort Worth đã lên đường đi Thái Lan. Họ cầm theo 2 máy điện toán để trao tặng cho đồng bào tị nạn. Cuối năm nay, có thể một thiện nguyện viên sẽ đi Thái Lan từ Bắc California. Khi ấy chúng tôi lại sẽ lên tiếng kêu gọi đồng hương trong vùng gửi tặng máy điện toán.

Giờ đây chúng tôi kêu gọi đồng hương ở Dallas-Fort Worth nếu có máy laptop còn tốt mà không dùng thì xin tặng cho đồng bào tị nạn ở Thái Lan. Xin quý vị hảo tâm liên lạc với chúng tôi trước ngày 10 tháng 11 tại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài liên quan:

Gây quỹ cho công tác nhân đạo và tường trình công tác dân chủ hoá Việt Nam

http://www.machsongmedia.com/vietnam/danchu/1150-2016-10-26-15-56-25


Viết một bình luận