Tin Nhanh: Trên 50 tổ chức cùng lên tiếng về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo

Mạch Sống, ngày 5 tháng 10, 2016

http://machsongmedia.com

Hôm nay, trên 50 tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới đã đồng ký tên trên lá thư ngỏ gởi Quốc Hội Việt Nam về dự thảo luật tín ngưỡng và tôn giáo mà Quốc Hội Việt Nam có thể sẽ xem xét và biểu quyết trong khoá họp tháng 10 – tháng 11 tới đây.

Thư ngỏ nêu lên những điểm bất cập nổi bật trong bản dự thảo mới nhất. Ở một số điều khoản, bản mới nhất có những bước lùi so với các bản dự thảo trước đây.

Thư ngỏ được soạn thảo bởi 10 tổ chức ký tên nguyên thuỷ. Tiếp theo đó là trên 40 tổ chức đồng ký tên ủng hộ. Trong số các tổ chức ký tên có nhiều tổ chức nhân quyền và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.

Thư ngỏ này đã được chuyển đến các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ và Âu Châu cũng như đến các bộ phận nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi kêu gọi đồng hương ở trong và ngoài nước giúp phổ biến rộng rãi thư ngỏ này. Những tổ chức nào muốn bày tỏ sự ủng hộ vẫn có thể ký tên tiếp tục. Xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lễ cầu nguyện đa tôn giáo tại Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ĐNÁ, ngày 02/08/2016 (ảnh BPSOS)

Thư ngỏ tiếng Anh: http://www.queme.net/eng/doc/Open-Letter-to-the-Vietnam-National-Assembly-Oct-2016-ENGLISH.pdf 

Thư ngỏ

Kính gửi: Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam

về dự thảo Luật của Việt Nam về Niềm Tin và Tôn giáo

Kính gửi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ Tịch Quốc hội Việt Nam
22 đường Hùng Vương,
Ba Đình, Hà Nội

Kính thưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân,

Chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự dưới đây, qua văn thư này xin bày tỏ các mối quan ngại của chúng tôi về Luật đề xuất về Niềm Tin và Tôn Giáo tại Việt Nam. Dự thảo luật, đã được tu chỉnh nhiều lần và các cộng đồng tôn giáo đã đưa ra nhiều phê bình mạnh mẽ, dự kiến sẽ được Quốc Hội bỏ phiếu chấp thuận thành luật trong kỳ họp vào tháng 10 – 11 năm 2016.

Dự thảo mới nhất đã được đem ra thảo luận trong một cuộc họp cấp cao của Mặt Trận Tổ Quốc của Đảng Cộng Sản vào ngày 17 tháng Tám, và chuyển đến một số cộng đồng tôn giáo để tham khảo ý kiến.  Khảo sát về dự thảo luật được công bố trên trang web của Quốc Hội cho thấy rằng dự thảo luật gồm 9 chương có một số cải tiến, nhưng vẫn còn duy trì những hạn chế không thể chấp nhận được về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin và các nhân quyền khác. Cụ thể, các quyền cơ bản của tự do tôn giáo hay niềm tin tiếp tục bị suy giảm vì các đòi hỏi khó khăn về đăng ký và sự can thiệp quá nhiều của nhà nước vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo.

Thật vậy, phiên bản này và các phiên bản trước đã kế thừa các quy tắc và điều lệ trước đây chú trọng vào sự kiểm soát và quản lý của chính phủ vào sinh hoạt và điều hành tôn giáo; đi ngược lại với tinh thần và nguyên tắc của quyền tự do tôn giáo và niềm tin.

Như đã đề cập ở trên, dự thảo được gửi tới một số cộng đồng tôn giáo để tham khảo ý kiến. Tuy nhiên, một thành phần Công giáo đã phản đối về thời hạn ngắn, trong khoảng từ 18-30 tháng 8, không đủ thời gian để họ có thể xem xét và phê bình về dự thảo này1.  Hơn nữa một số các nhóm tôn giáo độc lập không đăng ký với chính phủ, như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã không được tham khảo ý kiến.

______________________

1 Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, có chữ ký của Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng thư ký http://gpquinhon.org/qn/news/GIAO-HOI-VIET-NAM/Thu-cua-HDGMVN- gop-y-Du-thao-Luật-Tín-Ngưỡng-Tôn-giao-5238 / #. V9AIDzUSb55

Đã có một số cải tiến trong dự thảo luật này được đón nhận, gồm các điều khoản về quyền thay đổi tôn giáo của một cá nhân, cũng như theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền của một số tù nhân “được sử dụng sách về tôn giáo và biểu lộ niềm tin hay tôn giáo của họ”, và quyền của các tổ chức tôn giáo được tham gia vào các hoạt động như giáo dục, dạy nghề, chăm sóc y tế và trợ giúp xã hội và nhân đạo.

Tuy nhiên, các khuyến nghị dưới đây được đề cập do những mối quan tâm đặc biệt được nêu ra bởi các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam, và chúng tôi, những tổ chức ký tên dưới đây cùng chia sẻ các quan tâm đó:

1. Định nghĩa của một tôn giáo phải được diễn đạt phù hợp với Điều 18 của Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).

Trong dự thảo hiện tại, một tổ chức tôn giáo được định nghĩa là “một nhóm người …. đã được công nhận bởi chính phủ” (nhấn mạnh) (Điều 2.13). Điều này khiến các thành viên của các tổ chức tôn giáo không thể, hoặc chọn không đăng ký với chính quyền sẽ rơi vào tình trạng khó khăn về pháp lý, họ sẽ không được sự bảo vệ của pháp luật cho các hoạt động tôn giáo.

2. Đăng ký với chính phủ không thể được xem là điều kiện tiên quyết cho việc thực thi quyền tự do tôn giáo và niềm tin.

Quá trình đăng ký phiền hà và phức tạp đòi hỏi sự chấp thuận của chính quyền cho các hoạt động tôn giáo, sự điều hành và tình trạng pháp lý của một tổ chức. Những bảo đảm nêu ra tại Điều 18 của ICCPR là độc lập với, và không thể bị ràng buộc bởi các điều kiện về các thủ tục, do trong nước đặt ra về việc thông báo, cho phép, công nhận hoặc đăng ký.

3. Luật không được cho phép các viên chức chính quyền tự ý can thiệp vào các công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo.

Quy định trong luật này cho phép các cơ quan chức năng can thiệp quá nhiều vào nội bộ liên quan đến các quyết định, bổ nhiệm, đào tạo, giảng dạy và các chương trình đề ra của các tổ chức tôn giáo. Hạn chế sự biểu hiện của tự do tôn giáo và niềm tin không bao giờ được vượt quá mục đích hay phạm vi cho phép tại Điều 18 (3) của ICCPR.  Như Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn Giáo hay Niềm Tin, Tiến sĩ Heiner Bielefeltd, phát biểu sau chuyến thăm Việt Nam vào năm 2014, “… đăng ký có thể được xem như một đề nghị của Nhà Nước chứ không phải là một đòi hỏi pháp lý bắt buộc.”

4. Ngôn ngữ mơ hồ và có tính cách phân biệt đối xử nên được loại bỏ.

Dự thảo luật có các ngôn ngữ mơ hồ về “giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp ” (Điều 10.1) và “gây chia rẽ” (Điều 5.4), các ngôn ngữ này có thể được sử dụng để phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số và bản địa, các nhóm độc lập và những người có tôn giáo hay tín ngưỡng được xem là “xa lạ” (Điều 2.12).

5. Các Quy định cần được đặt ra để thiết lập các kênh pháp lý và cơ chế giúp cho người dân nộp đơn khiếu nại, và những khiếu nại này cần phải được điều tra và xử lý một cách độc lập về các cáo buộc liên quan đến các vi phạm quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.

Vì những lý do trên, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu là dự thảo luật này cần được sửa đổi, tham khảo ý kiến với các đại diện cộng đồng tôn giáo, kể cả những cộng đồng tôn giáo không được công nhận, và các chuyên gia về luật nhân quyền quốc tế, để đảm bảo rằng luật này bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin phù hợp với Điều 18 của Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính trị.

Chúng tôi rất mong muốn nhận được phúc đáp của Bà Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam về vấn đề quan trọng này.  Xin Bà trả lời cho điều phối viên của tổ chức VCHR: Penelope Faulkner tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc điều phối viên của tổ chức CSW: Benedict Rogers tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng kính chào Bà Chủ Tịch Quốc Hội,

Ký tên của các tổ chức đề xướng:

Benedict Rogers
East Asia Team Leader, Christian Solidarity Worldwide

Vo Van Ai
President, Vietnam Committee on Human Rights

Rafendi Djamin
Director of Southeast Asia and Pacific Programme, Amnesty International

Phil Robertson
Deputy Director, Asia Division, Human Rights Watch

Dimitris Christopoulos
President, FIDH

Nina Shea
Director, Hudson Institute Center for Religious Freedom

Hans Aage Gravaas
Secretary General, Stefanus Alliance International

Robert Hårdh
Executive Director, Civil Rights Defenders

Jostein Hole Kobbeltvedt
Executive Director, Rafto Foundation for Human Rights

Nguyen Dinh Thang
CEO & President, BPSOS

Các chữ ký tiếp theo:

Joshua Cooper
Executive Director, Hawai’i Institute for Human Rights

Ven. Thich Thanh Quang
President, Executive Institute, Unified Buddhist Church of Vietnam

Lê Cong Cau
Chairman, Buddhist Youth Movement of Vietnam (GDPTVN)

Ven. Thich Huyen Viet
Chargé d’Affaires, Unified Buddhist Church of Vietnam Overseas

Nguyen Van Lia
The Traditional Hoa Hao Buddhist Bloc

Tran Ngoc Suong
The Popular Council of Cao Dai Religion

Charles Santiago MP
Chairperson, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)

Professor the Lord Alton of Liverpool
Member, UK All-Party Parliamentary Group on International Religious Freedom or Belief

Daniel Calingaert
Acting President, Freedom House

John Edmundson
President, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme

Ann Buwalda
Executive Director, Jubilee Campaign USA

The 21st Century Wilberforce Initiative

Faith J. H. McDonnell
Director, Religious Liberty Program, The Institute on Religion and Democracy

Lilly Bliatout
President and Founder, Southeast Asia Monitor for Human Rights and Justice

Willy Fautré
Director, Human Rights Without Frontiers

Vu Quoc Dung
Executive Director, VETO! Human Rights Defenders’ Network

Former US Congressman Joseph Cao
Chairman, Coalition for a Free and Democratic Vietnam

John Alles
Executive Director, Montagnard Assistance Project

Tony Tran
Chairman, Con Dau Parishioners Association

Katie Duong
Overseas Representative, Popular Council of Cao Dai Religion

Rong Nay
Chairman, Montagnard Human Rights Organization

Pastor A Ga
Representative, Montagnard Evangelical Church of Christ

Vũ Quốc Ngữ
CEO, Defend the Defenders

Huỳnh Thục Vy
Coordinator, Vietnamese Women for Human Rights

Lanney Tran
Chairwoman, Women for Human Rights in Vietnam

Nguyen Bac Truyen
Vietnamese Political and Religious Prisoners’ Friendship Association

Vietnam Independent Civil Society Organizations Network (VICSON)

Matteo Mecacci
President, International Campaign for Tibet

Bob Fu
Founder and President, China Aid

Human Rights in China (HRIC)

Han Dong-Feng
Executive Director, China Labour Bulletin

E-Ling Chiu
Secretary General, Taiwan Association for Human Rights

Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi

Adilur Rahman Khan
Secretary, Odhikar, Bangladesh

Alvin Jacobson
Amnesty International USA Group 56 Lexington, MA

Kathy Herbst
Amnesty International Group USA Group 524 Pittsburgh, PA

Michael De Dora
Director of Public Policy, Center for Inquiry

Sara Colm
Co-founder, Campaign to Abolish Torture in Vietnam

Isaac Six
Advocacy Director, International Christian Concern

Helen Ngo
Chairwoman, Committee for Religious Freedom in Vietnam

Nguyen Thanh Dung
Association for Promotion of Freedom of Religions and Beliefs

Vietnamese FoRB Roundtable

Khin Ohmar
Coordinator, Burma Partnership

Bjørn Engesland
Secretary General, Norwegian Helsinki Committee

Viết một bình luận