Gây quỹ cho các hoạt động quốc tế của BPSOS

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Thưa Quý Vị đồng hương:

Thứ Bảy tuần tới tôi mong đón tiếp Quý Vị đồng hương ở Houston tại buổi gây quỹ ở nhà hàng Ocean Palace. Buổi gây quỹ này nhằm tài trợ các hoạt động quốc tế của BPSOS, gồm có:

–          Bảo vệ gần nghìn đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan — họ bị đàn áp vì đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, và tự do tôn giáo;

–          Trợ giúp và can thiệp cho các nhà hoạt động bị lâm nguy hay tù đày ở trong nước;

–          Giải cứu các nạn nhân bị buôn làm nô lệ tình dục hay lao động tại nhiều quốc gia;

–          Phát triển nội lực cho các cộng đồng tôn giáo hay sắc tộc đang bị đàn áp ở Việt Nam.

Nhờ sự cổ vũ và ủng hộ của đồng hương mà từ năm 2008 đến nay chúng tôi đã:

–          Giải cứu và trợ giúp gần 11,000 nạn nhân bị buôn nô lệ tình dục hay lao động ở 20 quốc gia trên thế giới;

–          Bảo vệ và trợ giúp trên 800 đồng bào phải chạy sang Thái Lan lánh nạn, trong đó gần 500 người đã định cư ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, Thuỵ Điển, Đan Mạch…

–          Vận động quốc tế bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền bị nguy nan hay tù đày và trợ giúp 445,000 Mỹ kim cho 110 người trong số họ;

–          Phát triển nội lực cho 20 cộng đồng tôn giáo và sắc tộc, với số thành viên tổng cộng là 20,000 người.

Ngân sách cho các công tác kể trên chủ yếu đến từ những đóng góp ân nghĩa của cộng đồng người Việt trong thế giới tự do, ngoại trừ ngân khoản trợ giúp các nhà hoạt động lâm nan thì do chúng tôi xin được của một số tổ chức quốc tế.

 Giải cứu và bảo vệ đồng bào là trách nhiệm đương nhiên vì tình máu chảy ruột mềm. Song song, chúng tôi chủ trương giải quyết vấn đề tận gốc để một ngày sẽ không còn đồng bào bị buôn làm nô lệ, không còn người ra đi tị nạn, và không còn các nhà hoạt động bị lâm nguy hay tù đày. Để có được ngày đó, năm 2010 chúng tôi khởi xướng kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam.

Tại buổi gây quỹ ngày 8 tháng 10 tới đây, tôi mong có dịp có dịp hạnh ngộ và chia sẻ với Quý Vị đồng hương những điều đơn giản mà mỗi chúng ta đều có thể làm cho đồng bào, cho quê hương.

Kính thư,

 Ts. Nguyễn Đình Thắng

Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch

Để mua vé, xin liên lạc Cô Nga-Dung: 281-802-9231 hay Cô Thảo Nguyễn: 281-530-6888

Viết một bình luận