Tạo Thế Đứng Cho Cộng Đồng Qua Kiểm Tra Dân Số

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong xã hội dân chủ, dân số là một trong những yếu tố quyết định thế đứng của một cộng đồng. Từ dân số có thể quy ra số cử tri ở trong vùng, số người đi bỏ phiếu trong các cuộc tranh cử, số người tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ… Sắp tới đây, cộng đồng chúng ta sẽ có một cơ hội để tạo thế đứng của mình trong xã hội Hoa Kỳ qua con số: tham gia kiểm tra dân số.

Cứ 10 năm chính phủ Hoa Kỳ lại tổ chức kiểm tra dân số một lần. Dựa vào đó các chính quyền từ liên bang đến tiểu bang và địa phương thiết lập các chương trình an sinh hay sức khoẻ, để mở nhà trẻ hay trung tâm sinh hoạt cao niên, để tuyển giáo viên hay cảnh sát, để quyết định ngân sách và chính sách. Dựa vào đó, các công ty, hãng xưởng, thương nghiệp lập kế hoạch đầu tư, phát triển, tiếp thị hay mướn nhân viên. Dựa vào đó các tổ chức phục vụ dân sinh đề ra những dự án tạo phúc lợi, huy động tình nguyện viên, tổ chức gây quỹ. Và dựa vào đó, cộng đồng chúng ta có thể lập sách lược để tập hợp quần chúng, vận động chính sách, đào tạo nhân sự, phát triển nội lực.

Trên đây là những phác hoạ về tầm quan trọng của cuộc kiểm tra dân số. Chúng ta có người có thể thắc, “thế có ích lợi gì cụ thể cho tôi?”

Câu trả lời ngắn gọn là, “rất nhiều.”

Chẳng hạn, nếu có đông người Việt ở một vùng nào đó, chúng ta có thể đòi hỏi chính quyền địa phương phải thông tin về chính sách, về các chương trình phúc lợi bằng Việt ngữ. Điều này vừa giúp cho mọi thành viên trong cộng đồng ít Anh ngữ không bị bỏ sót về thông tin lại vừa giúp cho giới truyền thông Việt ngữ có được thu nhập nhờ quảng cáo. Chúng ta còn có thể yêu cầu chính quyền địa phương phải tuyển người biết nói tiếng Việt vào các cơ quan để phục vụ người Việt không rành Anh ngữ. Như vậy, chúng ta không thiệt thòi về phúc lợi mà lại tạo được thêm công ăn việc làm cho người Việt.

Không những thế, hàng năm chính quyền liên bang đều phân bổ ngân sách về cho các tiểu bang và địa phưong để phục vụ người dân trong vùng. Nếu cộng đồng chúng ta đông dân nhưng con số kiểm tra đếm thiếu thì số tiền phân bổ sẽ bị giảm đi và chúng ta, cũng như mọi người dân trong vùng, sẽ bị thiệt thòi về các dịch vụ y tế, giáo dục, cao niên, thanh thiếu niên, phụ nữ, an ninh, an sinh, gia cư, huấn nghệ, và khác nữa.

Hãy lấy thêm một ví dụ. Khi công nhân Việt bị kỳ thị nơi làm việc, khi giới tiểu thương Việt bị đố kị trong thương nghiệp, hoặc khi con em Việt bị phân biệt đối xử trong nhà trường, chúng ta muốn lên tiếng đòi công lý hay có người muốn bênh vực thì tiếng nói càng được lắng nghe và hành động càng được chú ý khi cộng đồng chúng ta càng đông về dân số.

Bởi vậy, dù là người dân cần cù làm lụng để nuôi sống gia đình, dù là chủ tiệm tập trung làm ăn buôn bán, dù là người làm truyền thông chỉ trong phạm vi Việt ngữ, dù là người hoạt động cộng đồng, ai ai cũng sẽ có lợi khi dân số người Việt được đếm đầy đủ trong cuộc kiểm tra dân số sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng 4 này.

Bởi vậy, ai ai cũng có nhiệm vụ tham gia cuộc kiểm tra dân số năm nay. Ai ai cũng có nhiệm vụ đôn đốc, khuyến khích, nhắc nhở mọi người thân quen, đồng nghiệp, đồng đạo, hàng xóm tham gia kiểm tra dân số.

Và chúng ta cần trấn an nhau rằng mọi thông tin cá nhân thu thập qua kiểm tra dân số sẽ được tuyệt đối bảo mật. Luật của chính phủ liên bang không cho phép Phòng Kiểm Tra Dân Số tiết lộ thông tin này ngay cả cho những cơ quan liên bang khác và nghiêm khắc trừng trị những ai vi phạm.

Đây là cơ hội mười năm mới có một lần. Xin hãy cùng nhau mỗi người góp một bàn tay để tạo thế đứng cho cộng đồng nói chung và tự bảo vệ phúc lợi cho chính mình nói riêng.

Tôi thiết tha kêu gọi các vị lãnh đạo tinh thần, các vị hoạt động cộng đồng, giới truyền thông Việt ngữ, các hội đoàn, các tổ chức trong cộng đồng chúng ta bằng mọi cách bảo đảm không một người Việt nào bị đếm thiếu.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận