Thông Báo Số 2 về việc công an hành hung Bà Hồng

Thông Báo Số 2

Về việc công an Việt Nam hành hung Bà Trần Thị Hồng,

vợ của Mục Sư Nguyễn Công Chính

Ngày 18 tháng 4, 2016

Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hôm nay chúng tôi nộp bản báo cáo bổ sung về hành vi bạo lực của giới chức Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai đối với Bà Trần Thị Hồng, vợ của Mục Sư Nguyễn Công Chính, đến các cơ quan Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Bản báo cáo này bao gồm thông tin và hình ảnh về các thương tích gây ra cho Bà Hồng do những hành vi bạo lực mang tính cách tra tấn ngay tại trụ sở của Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hoa Lư.

Bản báo cáo cũng nhận diện hay nhận dạng 5 nhân sự liên can đến các hành vi bạo lực nhắm vào Bà Hồng ngày 14 tháng 4, và 2 nhân sự ngày 30 tháng 3 khi Bà Hồng bị ngăn chặn trên đường đến gặp Đại Sứ Lưu Động Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế David Saperstein. Xem bản báo cáo bổ sung tại: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Incident-Report-supplemental-information-Tran-Thi-Hong-April-17-2016-1.pdf

Trong 2 năm qua chúng tôi đã lẳng lặng nộp trên 100 bản báo cáo vi phạm đến các cơ quan LHQ, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác để rồi chính họ lên tiếng với chính quyền Việt Nam. Riêng lần này chúng tôi muốn chứng tỏ khả năng huy động sự can thiệp của quốc tế một cách đồng loạt và nhanh chóng để nhắc nhở các thủ phạm rằng họ sẽ phải đón nhận hậu quả.

Ngoài bản báo cáo được gởi ra ngày 15 tháng 4 và bản báo cáo bổ sung ngày 17 tháng 4, BPSOS đang thực hiện các bản báo cáo thuộc các lĩnh vực tra tấn, quyền phụ nữ, sức khoẻ và bảo vệ người bảo vệ nhân quyền.

Chúng tôi đang vận động để vấn đề giới chức Phường Hoa Lư hành hung Bà Hồng sẽ là một trong những đề tài trọng tâm để Hoa Kỳ đặt ra cho phái đoàn Việt Nam tại buổi đối thoại nhân quyền sắp diễn ra ở Hoa Thịnh Đốn. Nếu vụ này không giải quyết kịp thời và ổn thoả, chúng tôi sẽ leo thang để nó trở thành một vấn đề mà Tổng Thống Obama cần nêu lên trong chuyến đi Việt Nam vào tháng tới.

Đây là trường hợp hành động thiếu khôn ngoan của giới chức địa phương gây lúng túng và khó khăn cho chính quyền trung ương. Hành vi bạo lực của họ đã nhắm vào một phụ nữ mà tội duy nhất chỉ vì đã tiếp xúc với Đại Sứ Saperstein để kêu oan cho chồng ở trong tù.

Chúng tôi kêu gọi giới truyền thông giúp phổ biến Thông Báo này và Thông Báo ngày 15 tháng 4 rộng rãi ở trong và ngoài Việt Nam.

Thông báo ngày 15 tháng 4, 2016: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Len-tieng-ve-viec-cong-an-hanh-hung-Ba-Tran-Thi-Hong.pdf

Viết một bình luận