Về Việc Công An Dùng Vũ Lực Với Bà Trần Thị Hồng

Thông Báo Của BPSOS

Ngày 15 tháng 4, 2016

Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bản PDF: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Len-tieng-ve-viec-cong-an-hanh-hung-Ba-Tran-Thi-Hong.pdf

Sáng ngày 14 tháng 4, công an Phường Hoa Lư, Pleiku, Tỉnh Gia Lai đến tận nhà bắt Bà Trần Thị Hồng, vợ của Mục Sư Nguyễn Công Chính, về Uỷ Ban Nhân Dân Phường một cách trái luật. Họ dùng vũ lực khi Bà Hồng nhất định bảo vệ quyền thông tin riêng tư liên quan đến cuộc gặp gỡ Đại Sứ Lưu Động Hoa Kỳ David Saperstein và phái đoàn. Bà Hồng đã bị đánh đập dã man với nhiều thương tích.

Chúng tôi lên án hành động dùng vũ lực mang tính cách tra tấn của giới chức Phường Hoa Lư. Họ đã vi phạm những cam kết trong Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn mà Quốc Hội Việt Nam vừa chuẩn duyệt. Họ cũng vi phạm những quy ước ngoại giao khi đồng ý cho phái đoàn Hoa Kỳ chính thức thăm viếng vùng Tây Nguyên.

Hôm qua chúng tôi đã báo động ngay cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, và Tiểu Ban về nhân quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ.

Chiều hôm qua vị Chủ Tịch của Tiểu Ban này, Dân Biểu Christopher Smith, bắt đầu luân lưu tại Hạ Viện một văn thư để các vị đồng viện cùng ký tên và gởi TT Barack Obama, yêu cầu Ông ta khi đến Việt Nam hãy đòi hỏi tự do ngay và vô điều kiện cho MS. Nguyễn Công Chính.

Sáng nay chúng tôi hoàn tất bản báo cáo chi tiết để nộp cho Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin, và nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, kể cả văn phòng của Dân Biểu Alan Lowenthal, người đã kết nghĩa với MS. Nguyễn Công Chính từ năm ngoái do sự vận động của Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ. Xem bản báo cáo chi tiết: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Incident-Report-Tran-Thi-Hong-April-14-2016.pdf. Nơi đây cũng lưu trữ các tài liệu về MS. Nguyễn Công Chính và Hội Thánh của Ông mà chúng tôi nộp LHQ trước đây.

Vì Bà Hồng là thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, chúng tôi đang phối hợp với hội này để báo động Uỷ Hội LHQ về Tình Trạng Phụ Nữ và kêu gọi sự lên tiếng của cộng đồng các tổ chức xã hội dân sự Đông Nam Á. Đồng thời văn phòng BPSOS ở Bangkok, Thái Lan đã thông tin cho văn phòng khu vực của Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ về trường hợp của Bà Hồng. Một nhân viên của văn phòng này đang trong chuyến thị sát tình hình ở Việt Nam.

Chúng tôi đang lập hồ sơ về Bà Hồng để nộp cho Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về tra tấn.

Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ và an toàn bản thân của Bà Hồng, để sẵn sàng lên tiếng cấp thời với quốc tế trong mọi tình huống.

Viết một bình luận