19 Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ: Hoãn biểu quyết TPP

Thêm cơ hội để áp lực Việt Nam về nhân quyền

Mạch Sống, ngày 23 tháng 3, 2016

http://machsongmedia.com

Hôm qua, Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ, NJ) cùng với 18 vị đồng viện thuộc Đảng Dân Chủ cùng lên tiếng kêu gọi Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ, Đại Sứ Micheal Froman, không đưa bản Hiệp Ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào Quốc Hội cho đến khi Việt Nam, Malaysia và Brunei đã đáp ứng thoả đáng các cam kết của họ với Hoa Kỳ.

TPP bao gồm các bản kế hoạch song phương mà 3 quốc gia này đã ký kết với Hoa Kỳ, với những cam kết nhằm bảo đảm sự nhất quán giữa mọi quốc gia tham gia TPP. Điều khoản chính mà Việt Nam phải cam kết là quyền lập nghiệp đoàn độc lập.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận định rằng các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ nêu quan tâm vì họ e ngại rằng Việt Nam sẽ không thực hiện đúng lời hứa.

“Tại các buổi họp với Toà Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao và ngay cả với Đại Sứ Michael Froman, tôi đã nhiều lần chỉ ra rằng chính quyền Việt Nam sẽ dựng lên nhiều quy định hành chính nhằm cản trở việc thành lập nghiệp đoàn,” Ts. Thắng nói. “Điều này không khác gì chính sách của họ đối với các tổ chức tôn giáo hiện nay.”

Để được Hoa Kỳ rút ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC), chính quyền Việt Nam đã cam kết tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, khi thực hiện thì họ lại đòi hỏi các tổ chức tôn giáo phải đăng ký hoạt động theo những quy định rất khó khăn. Hầu hết các tổ chức tôn giáo độc lập đều bị từ chối khi đăng ký.

Trong thư gởi Đại Sứ Froman, các vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ khẳng định: “Vì sẽ cần thời gian để các quốc gia kể trên thực thi những trách nhiệm của họ, sẽ là thái độ nóng vội nếu Quốc Hội hành động về TPP trước khi Malaysia, Việt Nam và Brunei thực hiện những bước đầu các cam kết của họ.”

“Để khuyến khích việc tuân thủ, cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm rằng công nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ không bị cạnh tranh bất công, và để chúng tôi có được đầy đủ thông tin khi biểu quyết về TPP, [Ông] không nên đệ trình đạo luật về thực thi TPP cho Quốc Hội trước khi Malaysia, Việt Nam và Brunei đã hoàn toàn đáp ứng các đòi hỏi trong các kế hoạch về sự nhất quán.”

Từ cuối năm 2009, BPSOS đã vận dụng cuộc thương thảo TPP để vận động chính phủ Hoa Kỳ áp lực Việt Nam phải cam kết tôn trọng nhân quyền và thực thi các cam kết ấy.

Sự lên tiếng của 19 Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ đẩy lùi triển vọng TPP được biểu quyết trong năm nay.

Tháng 10 năm ngoái, TNS Mitch McConnell (Cộng Hoà, KY), Chủ Tịch Thượng Viện, đã tuyên bố là không đưa TPP ra biểu quyết cho đến sau ngày bầu cử 8 tháng 11. Trong khi đó, TNS Orin Hatch (Cộng Hoà, UT), Chủ Tịch Uỷ Ban Tài Chính của Thượng Viện, bày tỏ mối quan ngại về một số điều khoản trong TPP. Uỷ Ban này là cửa ngõ mà TPP phải đi qua nếu muốn được Thượng Viện biểu quyết.

Muốn trở thành hiệu lực, TPP còn phải được biểu quyết và thông qua bởi Hạ Viện. Theo thông tin mới nhất, sự ủng hộ cho TPP ở Hạ Viện đang giảm sút. Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hoà, WI) mới đây nhận xét rằng hiện không đủ số phiếu để thông qua TPP trong lúc này.

“Như vậy, cộng đồng chúng ta sẽ có thêm cơ hội ít ra đến đầu tháng 11 để áp lực Việt Nam phải thực thi một số cam kết về nhân quyền để đánh đổi các lợi ích của TPP”, Ts. Thắng nhận định.

Ông cho biết là cuộc vận động Hành Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ cho năm nay đã bắt đầu vào đầu tuần này.

“Trong nay mai chúng tôi sẽ công bố kế hoạch với từng bước cụ thể để mọi người cùng tham gia.”

Toàn văn lá thư của 19 Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ: 

http://www.menendez.senate.gov/news-and-events/press/menendez-colleagues-tpp-action-in-congress-should-not-come-until-malaysia-others-improve-labor-standards

Viết một bình luận