Hội Nghị ĐNÁ Về Tự Do Tôn Giáo: Có tiếng nói từ Việt Nam

Mở đầu nỗ lực toàn khu vực để bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo và niềm tin

Mạch Sống, ngày 22 tháng 1, 2016

http://machsongmedia.com

Hôm nay, ban tổ chức của Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ở Đông Nam Á công bố bản tuyên ngôn của hội nghị. Có hai cộng đồng tôn giáo đến từ Việt Nam trong số các tổ chức ký tên vào bản tuyên ngôn.

Tổ chức tại Bangkok ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 vừa qua ở Bangkok, Thái Lan, đây là hội nghị cấp vùng ở ĐNÁ đầu tiên về tự do tôn giáo, do sáng kiến của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế hay Niềm Tin.

Bản tuyên ngôn nói đến các thử thách và cơ hội trong một vùng đang trải qua nhiều đổi thay, đặc biệt là với sự hình thành của Cộng Đồng ASEAN; do đó cần thiết một nỗ lực quy mô để tận khai thác các cơ hội mới và đối phó với các thử thách nhằm phát huy tự do tôn giáo và niềm tin trong toàn khu vực.

“Tự do tôn giáo hay niềm tin là một nhân quyền bất khả phân, bất khả xâm phạm, bao gồm quyền có hay không có tôn giáo hay niềm tin, thay đổi niềm tin, không bị ép buộc và tự do thể hiện tôn giáo hay niềm tin,” Bản Tuyên Ngôn khẳng định.

Hội nghị cùng nhau soạn thảo bản Tuyên Ngôn, Bangkok ngày 1/10/2015 (ảnh ICJ)

Các thành viên tham dự cũng khẳng định rằng tự do tôn giáo liên đới mật thiết với các quyền con người căn bản khác: “Để cho tự do tôn giáo hay niềm tin được thụ hưởng một cách trọn vẹn, những nhân quyền khác cũng phải được tôn trọng, đặc biệt là nguyên tắc không phân biệt đối xử và các tự do diễn đạt, hội họp, lập hội, di chuyển, và quyền thụ hưởng giáo dục.”

Giải thích lý do công bố bản Tuyên Ngôn vào thời điểm này, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói:

“Chúng tôi muốn phối hợp kết quả của Hội Nghị ở ĐNÁ với các nỗ lực vận động Quốc Hội Hoa Kỳ và quốc tế của năm 2016.”

Theo Ts. Thắng, nội trong vài tuần tới đây sẽ có nhiều tin tức về nỗ lực vận động rộng lớn cho tự do tôn giáo ở Việt Nam.

“Ở Hoa Kỳ, chúng tôi đang phối hợp với nhiều tổ chức tầm vóc để vận động Quốc Hội đòi hỏi Hành Pháp áp dụng những biện pháp chế tài sẵn có trong luật đối với Việt Nam và đồng thời đề ra những biện pháp chế tài bổ sung thông qua các đạo luật mới về nhân quyền,” Ông giải thích.

Còn ở tầm vóc quốc tế, theo Ts. Thắng cho biết, BPSOS đang phối hợp với nhiều tổ chức nhân quyền và tôn giáo để nới rộng thành quả của Hội Nghị ở Bangkok lên tầm vóc toàn Á Châu.

Một mục tiêu quan trọng của Hội Nghị ở Bangkok vừa qua là tạo sự đoàn kết giữa các tổ chức và nhân vật tranh đấu cho tự do tôn giáo trong toàn khu vực.

Tín đồ Cao Đài tham gia Hội Nghị, Bangkok ngày 01/10/2015 (ảnh ICJ)

“Nếu một hay nhiều tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào ở bất kỳ quốc gia nào mà bị đàn áp thì lập tức tất cả những tổ chức ký tên trong bản tuyên bố chung sẽ đồng loạt lên tiếng và can thiệp cho các nạn nhân”, Ts. Thắng giải thích. “Tinh thần đoàn kết ấy là thành quả nhãn tiền của hội nghị.”

Trong bản tuyên bố chung có chữ ký của hai cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam là Ân Đàn Đại Đạo, một hệ phái Phật Giáo, và Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài.

Theo ban tổ chức cho biết, hội nghị còn có ngày 29 tháng 9 dành riêng cho một số tổ chức xã hội dân sự và tổ chức tôn giáo, trong khi 2 ngày sau đó thì mở ra cho đại diện của một số toà đại sứ và giới chức chính quyền tham gia. Nhiều phái đoàn tôn giáo người Việt chỉ tham gia ngày 29 tháng 9, gồm có 1 mục sư Tin Lành người Việt, 4 mục sư và 1 tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên, 1 tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, 3 đồng bào Hmong theo đạo Tin Lành, và 3 vị sư và 1 Phật tử gốc Khmer Krom.

“Vì lý do an toàn cho những người này, chúng tôi đã không để tên họ vào bản Tuyên Ngôn được phổ biến,” Ts. Thắng nói. “Nhưng họ và cộng đồng tôn giáo của họ là một phần của Hội Nghị, mà tinh thần và chủ trương được thể hiện qua bản Tuyên Ngôn.”

Theo nội dung bản Tuyên Ngôn, tinh thần và chủ trương của các thành phần tham dự gồm có “tăng cường sự hợp tác toàn cầu và toàn vùng bằng cách hoạt động xuyên qua các ranh giới địa lý, quốc gia, chủng tộc, sắc tộc, chính trị và tôn giáo”; và “bày tỏ và hành động trong sự đoàn kết với các cá nhân và các cộng đồng đang hứng chịu bạo lực, sự đàn áp, sự phân biệt đối xử, sự sách nhiễu, sự cách ly ra lề, hay những vi phạm nhân quyền khác bởi vì tôn giáo hay niềm tin của họ.”

Ông Vũ Quốc Dụng, Giám Đốc Điều Hành tổ chức VETO!, đến từ Đức, Bangkok ngày 30/09/2015 (ảnh ICJ)

Ban tổ chức Hội Nghị gồm ba tổ chức có hoạt động ở tầm vóc quốc tế: Hội Đồng Quốc Tế của Các Luật Gia (ICJ) có trụ sở ở Geneva và văn phòng khu vực tại nhiều nơi trên thế giới, Diễn Đàn Á Châu về Nhân Quyền và Phát Triển (Forum-Asia) có trụ sở ở Bangkok, Thái Lan và văn phòng đại diện ở Geneva, và Boat People SOS (BPSOS) có trụ sở ở vùng Thủ Đô Hoa Kỳ và cơ sở hoạt động ở Đông Nam Á.

Bản Tuyên Ngôn, tiếng Anh: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/01/South-East-Asia-Declration-Freedom-of-religion-Advocacy-2016-ENG.pdf

Bản Tuyên Ngôn, tiếng Việt: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Tuyen-Ngon-Hoi-Nghi-Tu-Do-Ton-Giao-DNA.pdf

Bài liên quan:

“Sự hội nhập toàn vùng đang mở ra cơ hội cho tự do tôn giáo” – Phát biểu khai mạc Hội Nghị của TS Nguyễn Đình Thắng

http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1034-s-hi-nhp-toan-vung-ang-m-ra-c-hi-cho-t-do-ton-giao

Video: Giá nào cho tự do tôn giáo?
https://youtu.be/wR65OY7bH8E

Tiếng nói tôn giáo độc lập đã cất lên ở diễn đàn khu vực – rồi sao nữa?

http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1033-tieng-noi-ton-giao-oc-lap-a-cat-len-dien-an-khu-vc-roi-sao

Đại diện các tôn giáo ở Việt Nam tham gia diễn đàn ĐNÁ

http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1032-quyen-t-do-ton-giao-c-neu-len-tai-dien-an-khu-vc-na

Viết một bình luận