Tổng vận động cho Việt Nam nam 2016

Năm nay là thời điểm thuận lợi nhất để mở đường cho sự thay đổi ở Việt Nam

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 12 tháng 1, â₫2016

http://machsongmedia.com

Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2016 sẽ là 22 – 24 tháng 6, với ngày Thứ Năm 23 là ngày chính và quan trọng nhất. Xin quý đồng hương có lòng với quê hương và dân tộc tham gia đông đảo để cùng nhau tận khai thác các yếu tố thuận lợi mà chúng ta đang có. Để ghi danh tham gia, xin liên lạc cô Xuân Phương: elisephuong.ho@bpsos.org.

Các mục tiêu

Các mục tiêu vận động năm 2016 gồm có:

 1. Vận động Hành Pháp Hoa Kỳ áp dụng lên Việt Nam các biện pháp chế tài sẵn có trong luật hiện hành;

 2. Vận động Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Toàn Cầu;

 3. Đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm;

 4. Đòi hỏi chính quyền Việt Nam luật hoá các cam kết về nhân quyền trước khi được hưởng lợi ích của Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP.

Luật Hoa Kỳ hiện hành đã có sẵn một số biện pháp chế tài đối với những kẻ vi phạm tự do tôn giáo hay liên can đến tệ nạn buôn người. Năm nay, chúng ta sẽ vận động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, với sự theo dõi và đôn đốc của Quốc Hội, áp dụng các biện pháp chế tài này lên một số giới chức chính quyền Việt Nam. Đây là đòn đánh phủ đầu để họ biết rằng các hành vi đàn áp nhân quyền của họ đang bị theo dõi và chú ý bởi quốc tế.

Từ nhiều năm qua, chúng ta đã liên tục vận động cho hai đạo luật về nhân quyền. Đạo luật thứ nhất, Luật Nhân Quyền Việt Nam, có biện pháp chế tài nhắm vào chế độ. Đầu năm 2015 Dân Biểu Christopher Smith đã đưa dự luật này vào Hạ Việ. Đạo luật thứ hai, Luật Chế Tài Kẻ Vi Phạm Nhân Quyền Toàn Cầu, có biện pháp chế tài dành cho các cá nhân vi phạm nhân quyền của người khác. Dự luật này vửa được Thượng Viện thông qua, nay cần vận động ở Hạ Viện.

Trả tự do cho tù nhân lương tâm là thước đo thực tâm của chính quyền Việt Nam về cải thiện nhân quyền. Hiện nay chế độ ở Việt Nam đang giam giữ khoảng 200 – 400 tù nhân lương tâm. Mới đây họ bắt thêm một số nhà hoạt động dân chủ như LS Nguyễn Văn Đài. Mục tiêu của chúng ta là đòi Việt Nam phải trả tự do cho tất cả TNLT trước khi TPP được Quốc Hội Hoa Kỳ biểu quyết.

Cuối cùng, chúng ta đòi hỏi Việt Nam phải thực thi đúng đắn những điều đã cam kết. Để được hưởng những lợi ích từ TPP và quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, chế độ ở Việt Nam đã cam kết nhiều điều, trong đó có quyền tự do nghiệp đoàn, tự do tôn giáo, quyền của người khuyết tật, tự do thông tin, nền pháp trị, sự độc lập của ngành tư pháp, tôn trọng tác quyền, chấm dứt tra tấn và buôn người, v.v. Tuy nhiên, giữa cam kết và thực thi là một khoảng cách dài. Bằng áp lực của Quốc Hội Hoa Kỳ, chúng ta sẽ đòi hỏi chính quyền Việt Nam đưa các cam kết này vào khung luật quốc gia – như vậy nếu không tôn trọng các cam kết thì họ đang vi phạm cả luật quốc gia và luật quốc tế. Đó sẽ là căn cứ để áp dụng các biện pháp chế tài lên chế độ và lên những cá nhân vi phạm.

Chương trình vận động

Chương trình vận động trong 3 ngày gồm có:

Ngày 22 tháng 6: Điều trần tại Quốc Hội về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam

Ngày 23 tháng 6: Họp khoáng đại và chia phái đoàn tiếp xúc các dân biểu và thượng nghị sĩ ở Quốc Hội

Ngày 24 tháng 6: Họp với Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Toà Bạch Ốc; họp giữa các phái đoàn địa phương để hình thành kế hoạch hành động chung

Chúng tôi chọn thời điểm cuối tháng 6 vì những lý do sau:

 1. Đầu mùa Hè, thuận tiện cho các sinh viên, học sinh và phụ huynh tham gia

 2. Đủ thời gian để Quốc Hội thông qua các dự luật trước khi mãn nhiệm

 3. Ngay trước khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phúc trình về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam

 4. Thời điểm các cuộc tranh cử ở Hoa Kỳ bắt đầu ráo riết

 5. Việt Nam đã bầu xong đại biểu cho nhiệm kỳ Quốc Hội mới

Thực ra các ngày 22 – 24 tháng 6 chỉ là thời gian cao điểm; cuộc tổng vận động đã bắt đầu từ tuần rồi và sẽ kéo dài quanh năm.

Các yếu tố thuận lợi

Chúng ta đang có những thuận lợi như chưa từng có.

 1. Các vị thủ lãnh ở Quốc Hội Hoa Kỳ đã tuyên bố không đưa TPP ra biểu quyết cho đến sau ngày tuyển cử 8 tháng 11 ở Hoa Kỳ. Điều này cho chúng ta thời gian để bảo đảm rằng chế độ ở Việt Nam thực thi các cam kết về nhân quyền trước đã.

 2. Luật Chế Tài Các Vi Phạm Nhân Quyền Toàn Cầu (S. 284) đã được Thượng Viện thông qua. Đây là điều rất hiếm hoi. Chúng ta cần dốc sức để vận động cho luật này được Hạ Viện thông qua trong năm nay.

 3. Nền kinh tế của Việt Nam đang gặp khó khăn và không thể trông cậy vào Trung Cộng, vì kinh tế của Trung Cộng đang lao đao. Mỗi ngày qua đi, Việt Nam càng phải cầu cạnh các lợi ích của TPP. Mà muốn cầu cạnh thì phải nhượng bộ.

 4. Việc bắt giam Ls. Nguyễn Văn Đài đang là đề tài được Quốc Hội Hoa Kỳ quan tâm và đang tạo lúng túng cho Hành Pháp Obama dù có muốn bênh vực Việt Nam.

 5. Thành phần lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đang phân hoá. Dù thành phần lãnh đạo mới là những ai thì họ cũng đã kiệt quệ sau những cuộc đấu đá và thanh trừng nội bộ.

Từ năm 2012 chúng tôi thực hiện 5 cuộc tổng vận động liên tiếp, với sự tham gia ngày càng đông đảo đồng bào đến từ khắp nơi. Số người tham gia là 500 trong năm đầu, năm ngoái đã vượt mức 800. Vì tầm quan trọng của cuộc vận động năm nay, chúng tôi thiết tha kêu gọi sự tham gia đông đảo của đồng hương ở các thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ. Sử dụng hiệu quả tư cách cử tri của mình trong năm tranh cử này, chúng ta có nhiều cơ hội để ảnh hưởng đến chính sách Hoa Kỳ đối với Việt Nam, tạo nên áp lực để Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và chấp nhận tiến trình dân chủ hoá. Xin quý độc giả giúp phổ biến rộng rãi lời kêu gọi này.

Để ghi danh tham gia, xin liên lạc cô Xuân Phương: elisephuong.ho@bpsos.org.

Viết một bình luận