Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam chỉnh sửa toàn diện dự thảo luật về tín ngưỡng và tôn giáo

Thông Cáo Báo Chí

BPSOS, Washington, DC – 3 tháng 11, 2015

Trong ngày hôm nay, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ ra bản tuyên bố chung về dự thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo sắp được Quốc Hội Việt Nam đưa ra thảo luận.

“Thay vì phát huy tự do tôn giáo, dự thảo luật này sẽ làm tồi tệ hơn hiện trạng vốn đã nghiệt ngã”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, phát biểu từ Seoul, thủ đô Hàn Quốc, nơi Ông đang tham gia Hội Nghị Lần 8 của Phong Trào Dân Chủ Thế Giới.

Qua bản tuyên bố chung, các tổ chức nhân quyền quốc tế bày tỏ sự ủng hộ đối với các bản lên tiếng của nhiều cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam, và kêu gọi Quốc Hội Việt Nam chỉnh sửa toàn diện nội dung của dự thảo luật để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Thúc đẩy tự do tôn giáo nằm trong kế hoạch quốc tế vận dài hạn của BPSOS để phát huy nhân quyền và thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam.

Toàn văn bản tuyên bố và danh sách các tổ chức ký tên chung sẽ được công bố trên trang mạng Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam (Democratic Voice of Vietnam): http://dvov.org và trang báo Mạch Sống: http://machsongmedia.com.

Các tài liệu liên quan đến dự thảo luật:

www.dvov.org/2015/10/26/vietnamdraftlor/

ác bản lên tiếng của những cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam:

http://dvov.org/religious-freedom/

BPSOS là một trong các tổ chức khởi xướng bản tuyên bố chung.

Để có thêm thông tin, xin liên lạc: Cô Xuân Phương, email: elisephuong.ho@bpsos.org, tel: +01-703-538-2190

 

Viết một bình luận