Chiến Dịch Thống Kê Dân Số

Cathania Trần

Thống kê dân số là một công tác vô cùng quan trọng trong tiến trình sinh hoạt của quốc gia Hoa Kỳ về mọi mặt.

Tầm mức quan trọng có thể được đo lường chính xác hơn qua việc thi hành công tác này nằm ngay trong Điều 2, Chương 1 của Bản Hiến Pháp.

Từ lần thống kê dân số đầu tiên vào năm 1790, cứ mỗi thập niên, Sở Thống Kê Dân Số (US Census Bureau) thuộc Bộ Thương Mại của chính phủ liên bang (U.S. Department of Commerce) lại đảm trách việc thực hiện công tác này một cách đại quy mô trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Có rất nhiều yếu tố căn bản quy định kết quả của Chiến Dịch Thống Kê Dân Số mỗi thập niên. Tuy nhiên, tựu trung lại có 2 điểm quan trọng nhất sau đây:

1. Chính Trị: Ấn định dân số trong mỗi tiểu bang, để dựa vào đó phân chia số ghế dân biểu liên bang cho từng tiểu bang trong Hạ Viện của Quốc Hội Hoa Kỳ.

2. Dịch Vụ: Phân phối ngân khoản tài trợ từ liên bang đến các chính quyền địa phương: từ cấp tiểu bang đến quận hay thành phố.

Như chúng ta đã biết, có tất cả 435 đại diện dân cử trong Hạ Viện. Mổi tiểu bang, tùy thuộc vào kết quả thống kê, sẽ được phân chia số ghế trong Hạ Viện tương ứng với dân số. Kết quả cụ thể của công tác này bảo đảm tính chất công bằng và sự quân bình trong việc phân chia quyền đại diện chính trị cho mỗi tiểu bang trong hệ thống chính phủ liên bang, tương ứng với dân số cư ngụ trong tiểu bang đó.

Kết quả thứ hai, như đã nêu ở phần trên, giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc ấn định mức độ phân chia ngân khoản từ chính quyền liên bang đến các cấp địa phương bao gồm từ tiểu bang (state), quận (county or parish in Lousiana), thành phố (cities and municipalities). Số tiền này lên đến khoảng 400 tỷ hàng năm.

Người Việt Nam, sau cuộc đổi dời dâu biển đau thương của năm 1975, đã đến dất nước này tỵ nạn Cộng Sản trong 35 năm qua. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố khác nhau, cộng đồng chúng ta trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ chưa hề tham gia một cách tích cực và đầy đủ vào những lần thống kê dân số các năm 1980, 1990, 2000.

Sự kiện đó đưa đến hậu quả là ở tất cả mọi cấp bộ, từ liên bang tới địa phương, số người Việt Nam chúng ta cư ngụ trong vùng theo thống kê không bao giờ phản ảnh trung thực con số thực sự. Do đó, ngân khoản liên bang không đáp ứng được đúng mức các nhu cầu về mọi mặt, từ y tế, xã hội, dân sinh, an sinh…

Nếu cộng đồng Việt Nam chúng ta muốn hưởng được những quyền lợi hiến định và pháp định dành cho một người cư trú hợp pháp, chúng ta phải tích cực và nỗ lực tối đa trong việc tham gia vào chiến dịch Thống Kê Dân Số 2010.
Năm nay, đặc biệt hơn tất cả các lần thống kê trước đây trong suốt dòng lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần trả lời 10 câu hỏi rất đơn giản. Tất cả mọi chi tiết, thắc mắc, vấn nạn hay cần trợ giúp trong việc hồi đáp bảng 10 câu hỏi đã được trình bày trong các tiết mục khác liên quan đến thống kê trong số báo này.

Hy vọng người Việt Nam chúng ta tham gia đông đảo nhất, đầy đủ nhất trong lần thống kê dân số năm nay để thể hiện được đúng mức sự lớn mạnh của cộng đồng chúng ta; đồng thời bảo đảm được mức độ thừa hưởng các quyền lợi tương xứng với sức mạnh đó.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

 

Viết một bình luận