Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền: Khai dụng luật đã có

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 16 tháng 9, 2015

http://machsongmedia.com

 

Luật Hoa Kỳ đã có biện pháp chế tài các gii chc chính quyền vi phạm t do tôn giáo

Luật này, nếu khai dụng, có thể ảnh hưởng đến việc tham gia TPP của Việt Nam

Muốn khai dụng luật chế tài, cần đầu tư vào huấn luyện và cần phối hp trong-ngoài

 

(Ghi chú: Bài này thuộc Chương 3. Sách Lược Tạo Lực, trong loạt bài “10 năm dân chủ hoá Việt Nam”: http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/1009-pho-bien-ke-hoach-5-va-100 )

Gần đây một số người trong nước tỏ ra phấn khi vi tin tức là d luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền Việt Nam sắp sa được đưa vào Quốc Hội Hoa Kỳ. Có lẽ họ sẽ phấn khởi hơn nữa nếu biết rằng luật Hoa Kỳ đã có sẵn biện pháp chế tài đối vi nhng kẻ vi phạm t do tôn giáo hay dung túng nạn buôn người, và có thể khai dụng ngay. Trong bài này, tôi tập trung vào lĩnh vc t do tôn giáo.

Luật T Do Tôn Giáo Quốc Tế được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua năm 1998 có 2 biện pháp chế tài: chế tài chính quyền của quốc gia nào bị chỉ định là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC), và chế tài cá nhân nhng gii chc chính quyền có hành động vi phạm t do tôn giáo “một cách đặc biệt nghiêm trọng.”

Năm 2007, chúng tôi đã khai thác điều khoản luật này bằng cách lập danh sách liệt kê một số gii chc cấp cao của Việt Nam liên can đến đàn áp tôn giáo và đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ áp dụng biện pháp chế tài cá nhân. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho rằng không đủ thông tin để quy trách nhiệm các gii chc này về các hành vi đàn áp tôn giáo. Tôi đã viết bài giải thích về luật chế tài này và kêu gọi các tổ chc tôn giáo cung cấp thông tin bổ sung, nhưng không nhận được thông tin nào có thể dùng được.

T đó đến nay tình hình đã có nhiều thay đổi và đây là lúc chúng ta, người trong và ngoài nước, cần khai dụng triệt để điều luật chế tài cá nhân kể trên song song với việc vận động đưa Việt Nam vào danh sách CPC và trong khi Luật Chế Tài Kẻ Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo Ở Việt Nam còn chưa được thông qua.

Biện pháp chế tài cá nhân kẻ vi phạm

Theo luật, bất kỳ giới chức chính quyền nào mà vi phạm tự do tôn giáo một cách “đặc biệt nghiêm trọng” thì sẽ bị từ chối visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ, dù là đi công tác hay công du, trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Vợ hay chồng và con của họ nếu đang du lịch, du học, hay làm việc ở Hoa Kỳ lập tức bị trục xuất.

“Đặc biệt nghiêm trọng” là các hành động có hệ thống, đang tiếp diễn và trầm trọng như là:

– Tra tấn hoặc đối xử hay trừng phạt một cách tàn bạo, bất nhân hay hạ thấp nhân phẩm;

– Giam giữ lâu ngày mà không nêu tội trạng;

– Làm mất tích bằng cách bắt cóc hay giam kín;

– Thực hiện các hành vi trắng trợn nhằm tước đoạt quyền sống, tự do và an toàn của con người.

Năm 2014, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua tu chính án để bổ sung thêm một hành vi nữa: đập phá hay xúc phạm nghĩa trang tôn giáo (như trong vụ nghĩa trang của Giáo Xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng).

Tình thế đã thay đổi

Để đối phó vi tình trạng thiếu thông tin, đầu năm 2014 BPSOS cùng 2 tổ chc quốc tế Âu Châu m chương trình huấn luyện, tổng cộng gồm 8 buổi cho mỗi đợt huấn luyện, về báo cáo vi phạm t do tôn giáo theo đúng thủ tục và tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc. Đến nay trên 350 người thuộc một chục cộng đồng tôn giáo khác nhau t Bắc chí Nam đã qua khoá huấn luyện này. Họ cung cấp khoảng 100 bản báo cáo mà chúng tôi đã nộp cho LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về T Do Tôn Giáo Quốc Tế, một số bộ phận trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và một số chính quyền Phương Tây. Các bản báo cáo này ghi rõ danh tính, chc vụ, cấp bậc, cơ quan, và đôi khi có cả hình ảnh của các thủ phạm trc tiếp đàn áp tôn giáo. Chúng tôi đang chuyển các thông tin này vào danh sách đề nghị chế tài.

Đầu tháng 9 năm nay, chúng tôi m rộng chương trình huấn luyện vi khoá học “hàm thụ”. Mục tiêu của chúng tôi là tăng thật nhanh số người biết cách báo cáo vi phạm: 600 vào cuối năm nay, 2 nghìn vào cuối 2016 và 5 nghìn vào cuối 2019. Nguồn thông tin sẽ ngày càng phủ dày và kín cả đất nước.

Để khai dụng Luật T Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998 vào bối cảnh của TPP, năm 2014 chúng tôi vận động cài điều kiện t do tôn giáo vào “Luật Về Quyền Đàm Phán Nhanh”. Luật này, được ban hành cuối tháng 6 va rồi, ấn định rằng Hành Pháp Hoa Kỳ phải đặt t do tôn giáo làm mục tiêu khi đàm phán mậu dịch vi bất kỳ quốc gia nào. Tổng hp 2 luật này lại sẽ tăng áp lc lên Hành Pháp Hoa Kỳ phải giải quyết tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam nếu muốn Quốc Hội ủng hộ TPP mà vẫn gi Việt Nam trong đó.

Như vậy, chúng ta đang có li thế hơn bất kỳ lúc nào trong 40 năm qua để áp lc Việt Nam phải thc s tôn trọng t do tôn giáo vì Việt Nam đang cầu cạnh để tham gia TPP, vì theo luật định Hành Pháp Hoa Kỳ phải phát huy t do tôn giáo khi đàm phán TPP, và vì chính quyền Việt Nam ngày càng khó che đậy các hành vi đàn áp tôn giáo khi ngày càng đông các cộng đồng tôn giáo biết cách báo cáo vi phạm.

Phải làm đúng cách

Muốn đạt hiệu quả, chúng ta phải có tầm nhìn chiến lược nghĩa là phải nhìn trước được 5 hay 10 bước, và phải nắm được thời cơ để thc hiện nhng bước ấy — bước này dẫn đến bước kia để sao bước cuối sẽ dẫn đến thành quả mong muốn. Đó là cách chúng tôi hành động.

Năm 1996 BPSOS bắt đầu vận động cho Luật T Do Tôn Giáo Quốc Tế, mà tác giả là cu Dân Biểu Frank Wolf (Cộng Hoà, Virginia). Khi luật này được ban hành năm 1998, lập tc chúng tôi áp dụng nó vào Việt Nam. Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC năm 2005. Chính quyền Việt Nam cam kết sẽ tôn trọng t do tôn giáo. Năm 2007 Hoa Kỳ tháo g Việt Nam khỏi danh sách CPC da vào li cam kết ấy.

Trong thc tế, Việt Nam dùng Pháp Lệnh Tín Ngưỡng và Tôn Giáo và nghị định thi hành để kìm hãm các hoạt động tôn giáo; đồng thi, họ dùng nhng tổ chc tôn giáo quốc doanh hay đã quy phục để trấn áp nhng cộng đồng tôn giáo độc lập. nhng vùng xa xôi, hẻo lánh thì chính quyền tỉnh và địa phương vẫn thẳng tay đàn áp tôn giáo một cách thô bạo vì nghĩ rằng quốc tế không hay biết.

Dù sao, “luật chơi” cũng đã đổi, t “bất chấp quốc tế” sang “cam kết nhưng ăn gian”. T năm 2007 chúng tôi tập trung vào 2 biện pháp phòng chống “ăn gian”.

Biện pháp th nhất là vô hiệu hoá các tổ chc tôn giáo quốc doanh. Sau nhiều năm thu thập thông tin và gần 1 năm chuẩn bị, năm ngoái BPSOS cùng vi 2 tổ chc bạn Âu Châu tạo điều kiện để Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về t do tôn giáo hay tín ngưỡng tiếp xúc vi các cộng đồng tôn giáo độc lập và luôn cả các thành phần tôn giáo quốc doanh trong chuyến thị sát Việt Nam. Qua cách hành x của chính họ, các tổ chc tôn giáo quốc doanh đã t phơi bày thc chất trước phái đoàn của LHQ. Bản phúc trình của phái đoàn LHQ về chuyến thị sát đã giúp cho các chính quyền Hoa Kỳ và Phương Tây nhìn thấu thc chất của các tổ chc tôn giáo quốc doanh. T đó, nhiều phái đoàn quốc tế đã tìm gặp nhng tổ chc tôn giáo độc lập khi đến Việt Nam.

Biện pháp th hai là vén tấm màn che đậy hành vi đàn áp nhng nơi mà quốc tế không biết đến. Đầu năm 2014 chúng tôi thc hiện chương trình huấn luyện cho thành viên của ngày càng nhiều cộng đồng tôn giáo độc lập trong nước về báo cáo vi phạm vi quốc tế. Đến nay trên 350 người đã qua khoá huấn luyện và khoảng 100 bản báo cáo đã được thc hiện. Chưa bao gi chúng ta lại có được lượng thông tin chính xác, cấp thi, và nhiều như vậy về hiện trạng tôn giáo Việt Nam để cung cấp cho quốc tế.

Hai biện pháp trên xây nền móng cho việc khai dụng các luật đã có của Hoa Kỳ để áp lc chính quyền Việt Nam thc thi li cam kết tôn trọng t do tôn giáo.

Nhng bước kế tiếp

Có 4 việc mà chúng tôi đang thc hiện hay đang chuẩn bị thc hiện.

Th nhất, chúng tôi sẽ phổ biến danh sách thủ phạm và yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra và truy tố. Các thủ phạm cấp tha hành có lẽ chẳng nghĩ mình có bao gi sẽ công tác Hoa Kỳ hay cho con cái du học Hoa Kỳ; do đó bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ không phải là điều quan tâm. Tuy nhiên, chắc họ sẽ phải dè chng vì có tên trong “bảng phong thần” có nghĩa là các hành vi đàn áp tôn giáo của họ đã được cả thế gii biết đến và đang bị theo dõi — trong con mắt của công luận quốc tế, họ là nhng thủ phạm bị lên án. Đồng thi, nếu cấp trên không hành động thì chính họ sẽ được đưa vào danh sách đề nghị chế tài vì đã dung dưỡng cho hành động đàn áp tôn giáo. Đó là cách để truy ra nhng gii chc ném đá dấu tây — núp trong bóng tối và chỉ thị thuộc cấp tha hành.

Th hai, danh sách thủ phạm này sẽ được dùng cho cuộc tổng vận động vào tháng 3 sang năm, khi mà gần môt nghìn đồng hương sẽ lại đổ về thủ đô Hoa Kỳ t nhiều thành phố và tiểu bang trong ngày Vận Động Cho Việt Nam 2016. Một trong nhng trọng tâm sẽ là vận động Bộ Ngoại Giao lên danh sách chế tài nhng thủ phạm được nêu tên.

Th ba, hàng trăm hồ sơ vi phạm và danh sách thủ phạm sẽ được cung cấp để Quốc Hội đánh giá s tuân thủ của Hành Pháp đối vi điều kiện trong “Luật Về Quyền Đàm Phán Nhanh”. Đối mặt vi lượng ln hồ sơ vi phạm và danh sách dài về thủ phạm, Hành Pháp sẽ thế khó giải thích cho Quốc Hội là họ đã tuân thủ ra sao điều kiện về t do tôn giáo khi đàm phán mậu dịch vi Việt Nam, và tại sao chưa áp dụng các biện pháp chế tài đối vi chính quyền và thủ phạm.

Th tư, chúng tôi đang dùng các hồ sơ vi phạm để vận động quốc tế áp lc Việt Nam phải cải tổ luật nhằm bảo đảm quyền t do tôn giáo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, vì bằng không thì s vi phạm sẽ tiếp tục xảy ra.

Tác dụng của cả 4 bước này tuỳ thuộc vào mc độ tham gia có phối hp của người trong và ngoài nước.

Trong-ngoài phối hp

Hành trình gần 20 năm vận động cho t do tôn giáo có thể tóm tắt thành 2 bước chính. Bước th nhất là đổi luật chơi t “dùng bạo lc bất chấp s lên án của quốc tế” sang “cam kết nhưng tìm mọi cách ăn gian”. Bước đổi luật chơi này đang ở giai đoạn cuối.

Bước th hai là tạo “sân chơi mi” mà trong đó chế độ sẽ khó ăn gian vì chúng ta biết luật chơi, có ưu thế, có bản lĩnh và quốc tế là vị trọng tài công tâm.

Trong sân chơi ấy, khả năng báo cáo vi phạm một cách nhanh chóng, chính xác và đúng thủ tục LHQ sẽ giúp cho các cộng đồng tôn giáo độc lập nắm được ưu thế để t bảo vệ quyền t do tôn giáo của mình. Do đó, tôi kêu gọi các cộng đồng tôn giáo độc lập hãy ưu tiên sắp xếp nhân s tham gia học hàm thụ (đường dẫn được ghi cuối bài) về báo cáo vi phạm t do tôn giáo, mà trong đó có thông tin của các gii chc chính quyền trc tiếp vi phạm. Khi đã có khoảng 20 thành viên hoàn tất khoá học hàm thụ, xin liên lạc vi chúng tôi nếu muốn được huấn luyện chuyên sâu hơn. Địa chỉ email để liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thu thập thông tin và viết báo cáo mi chỉ là một na công việc. Na kia là nộp báo cáo và vận động s can thiệp của quốc tế. Do đó, tôi kêu gọi các cá nhân, nhóm và tổ chc hải ngoại, nếu quan tâm đến quyền t do tôn giáo của đồng bào trong nước, hãy hỗ tr cho đồng bào ở trong nước về nhuận văn và phiên dịch sang tiếng Anh các bản báo cáo vi phạm; còn nhng ai có thể tham gia quốc tế vận thì xin chọn ra một cộng đồng tôn giáo để “kết nghĩa” và vận động quốc tế can thiệp mỗi khi xảy ra s vi phạm đối vi họ. Chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn và huấn luyện trong cả 2 lĩnh vc kể trên. Xin liên lạc vi chúng tôi qua: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

S phối hp trong-ngoài này càng bền chặt và càng lan toả thì càng giúp chúng ta chiếm lĩnh sân chơi mi và dồn chế độ vào thế phải thực thi nhng gì mà họ đã cam kết vi quốc tế về t do tôn giáo.

Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc đổi luật chơi, chọn sân chơi và phối hp trong-ngoài theo dạng “kết nghĩa” song đôi này trong nhiều lĩnh vc nhân quyền khác mà sẽ đuợc bàn đến ở những bài khác.

Bài liên quan:

Khi Tôn Giáo Quốc Doanh Rớt Mặt Nạ
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2939

Tạo lực cho các cộng đồng tôn giáo ở trong nước
http://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1013-to-lc-cho-cac-cng-ng-ton-giao

Đường dẫn đến chương trình học hàm thụ về báo cáo vi phạm t do tôn giáo:
http://dvov.org/religious-freedom/ (phần “Training Materials”
cuối trang)

 

 

 

 

Viết một bình luận