Tự do cho tù nhân lương tâm trước tháng 5, 2016

Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn quyết liệt

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 1 tháng 8, 2015

http://machsongmedia.com

(Ghi chú: Bài này thuộc Chương 2.2.4. Vô hiệu hoá các công cụ khống chế. Xem “Phổ biến kế hoạch 5 & 100”: http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/1009-pho-bien-ke-hoach-5-va-100)

Cách đây gần như đúng 2 năm, qua buổi họp báo tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 23 tháng 7, 2013 BPSOS phát động chiến dịch “Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”. Mục đích là đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm như là điều kiện để Việt Nam tham gia Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chiến dịch này có 2 điểm đặc trưng:

  • Thông qua Quốc Hội, thúc đẩy Hành Pháp quả quyết đòi Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm

  • Đưa ra một lộ trình với các mốc điểm cụ thể và khả thi

 

Từ giờ đến cuối tháng 4, 2016 là cơ hội thuận lợi nhất để hoàn tất chiến dịch.

Thế mạnh của Quốc Hội Hoa Kỳ

Việt Nam đang cần TPP, và đó chính là đòn bẩy để đòi tự do cho tù nhân lương tâm. Quốc Hội đang nắm đòn bẩy ấy vì TPP chỉ có hiệu lực nếu Quốc Hội phê chuẩn. Tổng Thống Obama đang đích thân vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ vì mức ủng hộ TPP hiện rất bấp bênh.

Họp báo phát động chiến dịch “Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”, ngày 23/07/2015

Ngày 18 tháng 6 vừa qua Hạ Viện thông qua Luật về Thẩm Quyền Phát Huy Mậu Dịch (TPA), còn được gọi tắt là Quyền Đàm Phán Nhanh — phải có nó thì Hành Pháp mới hoàn tất được đàm phán TPP. Số phiếu ủng hộ cho luật này là sát nút, nghĩa là chỉ đúng 1 phiếu đa số. Hành Pháp Obama không thể đế mất đi một phiếu nào khi đến lượt TPP được biểu quyết.

Không những thế, Luật TPA không áp dụng đối với quốc gia nào vi phạm một số điều kiện, trong đó có tự do tôn giáo và quyền lao động. Giam giữ các nhà đấu tranh cho quyền lao động hay tự do tôn giáo đích thị là vi phạm. Quốc Hội có thẩm quyền cài vào TPP, dù đã được phê chuẩn, những điều kiện chế tài riêng cho Việt Nam. Vì không muốn việc này xảy ra, Hành Pháp Obama sẽ phải tỏ ra quyết liệt với Việt Nam trong thời gian tới đây nếu có sự lên tiếng mạnh mẽ từ Quốc Hội.

Nhóm chủ lực trong Quốc Hội

Quốc Hội đã bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ. Ngày 6 tháng 7, Tổng Thống Obama nhận được văn thư của 7 thượng nghị sĩ Cộng Hoà, vốn ủng hộ TPP, yêu cầu đặt vấn đề trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm là điều kiện đứng đầu trong số 7 điều kiện để Việt Nam tham gia TPP. Đây là kết quả nhãn tiền của cuộc tổng vận động Quốc Hội với sự tham gia của 700 người Việt ngày 18 tháng 6 vừa qua. Đầu tuần tới một số vị dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ nêu trực tiếp vấn đề tù nhân lương tâm với Ngoại Trưởng John  Kerry, trước khi ông ta đến Việt Nam. Chúng ta có thể tin tưởng rằng vấn đề tù nhân lương tâm sẽ nằm trong nghị trình của Ngoại Trưởng Kerry khi tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam.

Muốn duy trì áp lực dài hạn lên Hành Pháp, phải có một số dân biểu và thượng nghị sĩ thiết tha với vấn đề tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Họ phải là khối chủ lực kêu gọi sự ủng hộ của các đồng viện. Vận động để thành hình khối chủ lực ấy là mục tiêu trong 2 năm qua của chiến dịch “Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”. Chúng tôi vận động từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ “kết nghĩa” với các tù nhân lương tâm trong một danh sách ngắn. Chiến dịch này được phối hợp chặt chẽ với chương trình Defending Freedom Project của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Viện, là chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm trên toàn thế giới.

Ngày 16 tháng 1 năm 2014, chúng tôi phối hợp với Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos để đưa Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Cô Đỗ Thị Minh Hạnh (lúc ấy còn ở trong tù), ra điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Cũng tại buổi điều trần này, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi qua video của Ông Võ Văn Bửu, cầu cứu cho vợ là Bà Mai Thị Dung, tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo. Buổi điều trần thành công mỹ mãn và lôi kéo được sự chú ý cần thiết của một số dân biểu và thượng nghị sĩ về cả hai lĩnh vực quyền lao động và tự do tôn giáo. Họ đã giúp cài điều kiện quyền lao động và tự do tôn giáo vào Luật TPA. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh và Bà Mai Thị Dung đều đã được trả tự do trước thời hạn và vô điều kiện.

Đến nay đã có 13 tù nhân lương tâm được kết nghĩa, không kể 2 trường hợp chưa chính thức công bố. Các dân biểu và thượng nghị sĩ đứng ra “kết nghĩa” chính là chủ lực để vận động tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Sẽ rất khó để họ ủng hộ TPP nếu như chính tù nhân lương tâm mà họ kết nghĩa vẫn còn ngồi tù.

Chúng tôi chọn một danh sách ngắn gồm các hồ sơ tiêu biểu để dễ tập trung sự chú ý của Quốc Hội mà vẫn tranh đấu tự do cho tù nhân lương tâm nói chung ở Việt Nam, vì chúng tôi còn có một danh sách dài. Mỗi khi Việt Nam trả tự do cho một người trong danh sách ngắn, chúng tôi lập tức đôn một người từ danh sách dài lên điền thế. Như vậy, chính quyền Việt Nam sẽ không bao giờ thoả đáng được mối quan tâm của Quốc Hội Hoa Kỳ trừ khi trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. (Danh sách ngắn: http://dvov.org/wp-content/uploads/2013/11/Adopting-Vietnamese-Prisoners-of-Conscience-06-13-15.pdf)

3 mốc điểm trong thực hiện kế hoạch

Lộ trình 9 tháng tới gồm 3 mốc điểm cụ thể, mà qua đó Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ xem xét thành tâm của chính quyền Việt Nam, nhất là sau khi Tổng Thống Obama được cả 3 nhân vật lãnh đạo của Việt Nam hứa hẹn sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền: Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước và Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản.

Mốc điểm thứ nhất: Đầu tháng 9. Lúc ấy Quốc Hội sẽ họp trở lại sau cuộc bãi khoá mùa hè, và sẽ được Hành Pháp giải trình về diễn tiến cuộc đàm phán TPP. Để thuyết phục khối dân biểu và thượng nghị sĩ quan tâm đến nhân quyền, Hành Pháp Obama sẽ phải báo cáo những tiến triển cụ thể. Không gì cụ thể hơn việc trả tự do cho một số lớn tù nhân lương tâm nhân dịp ân xá vào Ngày Lễ Độc Lập 2 tháng 9 tới đây.

Mốc điểm thứ hai: Cuối năm 2015. Đây thời hạn mà Tổng Thống Obama nhắm sẽ hoàn tất đàm phán TPP. Nếu đến lúc ấy danh sách tù nhân lương tâm vẫn còn dài thì sẽ lúng túng cho chính Tổng Thống Obama khi vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ thông qua TPP hoặc đừng cài vào TPP những điều kiện chế tài đối với Việt Nam.

Mốc điểm thứ ba: Cuối tháng 4, 2016. Đây là thời điểm trễ nhất mà Quốc Hội sẽ phải biểu quyết TPP. Sau đó thì cuộc vận động tranh cử ở Hoa Kỳ bước vào giai đoạn “nóng” vì chỉ còn đúng 6 tháng đến ngày bầu cử. Mốc điểm này là cơ hội cuối cùng để Việt Nam chứng tỏ thiện chí trước khi quá trễ.

Bước kế tiếp

Chính các dân biểu và thượng nghị sĩ kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam đang chủ động thúc đẩy cho chiến dịch “Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” đạt mục đích, đó là tất cả tù nhân lương tâm phải được trả tự do trước cuối tháng 4, 2016. Tuy nhiên người Việt cả ngoài lẫn trong nước phải làm phận sự của mình trong 9 tháng tới đây. Trong bài tới chúng tôi sẽ trình bày cách nào.

Trong bố cục của kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam, chiến dịch “Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” thuộc phần “chuyển thế” vì nó ép chính quyền Việt Nam cam kết tôn trọng nhân quyền, mà bước đầu là trả tự do cho tất cả những ai bị tù vì hành xử quyền tự do căn bản của họ.

Bài liên quan:

Đỗ Thị Minh Hạnh được tự do: Niềm vui và những bước kế tiếp
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2887

Bảo Vệ Đội Ngũ Tiên Phong Của Nền Dân Chủ Tương Lai
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2716

Lộ Trình Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2711

Viết một bình luận