Phổ biến kế hoạch 5 & 100

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 20 tháng 7, 2015

http://machsongmedia.com

Sau thời gian hoạt động âm thầm, một nhóm anh chị em chúng tôi va hoàn tất giai đoạn 5 năm “chuyển thế” và bắt đầu giai đoạn 5 năm “tạo lc” — 2 bước lớn trong kế hoạch 10 năm nhằm dân chủ hoá Việt Nam, đồng thời thiết lập nền móng phát triển đất nước cho cả trăm năm sau và gìn gi nền độc lập vĩnh viễn cho nước nhà. Chúng tôi gọi tắt giai đoạn 5 năm còn lại là kế hoạch “5 & 100”. Nay đã đến lúc phổ biến kế hoạch này.

Mục đích của chúng tôi là xây dựng nền dân chủ vững bền cho dân tộc. Dân chủ chỉ có khi người dân đủ thế và lực để quyết định thể chế và kiểm soát chính quyền. Đất nước của chúng ta đang trong tình trạng ngược lại: thế và lực của người dân rất yếu so với chế độ.

Chủ trương của chúng tôi là làm nghiêng dần cán cân về phía người dân bằng cách chuyển thế và tạo lực một cách ôn hoà, có hệ thống, không đốt giai đoạn. Và chính cơ sở mà chúng tôi đang tiếp tục thiết lập để thực hiện điều này cũng sẽ là nền móng phát triển đất nước và thoát hoạ Bắc thuộc về lâu về dài.

Kế hoạch này, về tổng thể, đã được trình bày trong sách “Thông Điệp Hy Vọng Và Trách Nhiệm: 10 năm để chuyển biến cộng đồng và thay đổi Việt Nam, phát hành ngày 1 tháng 5, 2010. Đó cũng là thời đ im khởi đầu công cuộc chuyển thế. Trong 5 năm qua chúng tôi đã phải giữ một số hoạt động trong âm thầm để bảo vệ yếu tố bất ngờ.

Âm thầm không có nghĩa là bí mật. Chúng tôi thường xuyên tường trình các công tác thực hiện trong suốt 5 năm qua, nhưng một cách rời rẽ có chủ ý.

Giai đoạn chuyển thế vừa hoàn tất — các mục tiêu chiến lược đề ra từ 5 năm trước đều đã đạt được, và hoàn tất đúng hạn kỳ.

ớc vào giai đoạn 2, giai đoạn tạo lực, thì yếu tố bất ngờ không còn cần thiết nữa; chúng tôi mun phổ biến rộng rãi kế hoạch để kêu gọi sự nhập cuộc của nhng ai cùng mục đích trong tầm nhìn và cùng chủ trương trong hành động. Đó là lý do của loạt bài này.

Song song với việc phổ biến kế hoạch, chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình các hoạt động và thành quả về thực hiện kế hoạch. Để tránh cho người theo dõi bị rối, các bài viết sẽ được sắp xếp đan vào nhau theo bố cục sau:

1. Những Nét Chính: Mục đích, chủ trương, kế hoạch

2. Sách lược chuyển thế

2.1. Các mục tiêu chiến lược

2.2. Các phương cách chuyển thế

2.2.1. Mở hành lang an toàn

2.2.2. Tạo thế đòn bẩy trong-ngoài

2.2.3. Đưa dân đến dân chủ

2.2.4. Vô hiệu hoá các công cụ khống chế

2.3. Cơ sở nền tảng để chuyển thế

2.3.1. Ở ngoài

2.3.2. Ở trong

2.4. Các cơ hội phương tiện để chuyển thế

3. Sách lược tạo lực

3.1. Các mục tiêu chiến lược

3.2. Phương cách phát triển nguồn lực

3.2.1. Ở ngoài

3.2.2. Ở trong

3.2.3. Tổng hợp trong-ngoài

3.3. Cơ sở nền tảng để tạo lực

3.3.1. Chủ lực

3.3.2. Trợ lực

3.4. Mục tiêu chiến thuật 2015-2016

4. Nền móng để phát triển đất nước 100 năm sau

5. Sơ đồ tổ chức

5.1. Trung tâm phối hợp

5.2. Các nhóm chuyên môn

5.3. Nhóm “hào kiệt”

5.4. Cách nào tham gia

6. Các quy tắc trong hoạt động

Dưới đây là một vài ví dụ của các bài đã phổ biến, được ghi chú theo bố cục trên:

Khi Tôn Giáo Quốc Doanh Rớt Mặt Nạ (2.2.4. Vô hiệu hoá các công cụ khống chế)
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2939

Những gì chúng ta đã đạt qua cuộc tổng vận động vừa qua (2.3.1. Chuyển thế ở ngoài)
http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/1005-nhng-gi-chung-ta-a-t-qua-cuc-tng-vn-ng-va-qua-

Lần đầu phụ nữ và dân oan có tiếng nói tại LHQ (2.3.2. Chuyển thế ở trong; 2.2.4. Vô hiệu hoá các công cụ khống chế)
http://www.machsongmedia.com/vietnam/danchu/1006-lan-au-phu-n-viet-co-tieng-noi-tai-lhq

Như vậy, người đọc sẽ dễ dàng định vị trí của từng hoạt động, cả trước đây lẫn sau này, trong tổng thể kế hoạch.

Sự sắp xếp như vậy cũng sẽ chỉ ra rằng, mọi điều chúng tôi trình bày đều đã được thử nghiệm hoặc đang được thực hiện, và ai ai cũng có thể tự mình đánh giá mức hiệu quả của chúng.

Chúng tôi đón nhận mọi thắc mắc và ý kiến nhưng sẽ không có khả năng để hồi đáp riêng. Chúng tôi sẽ trả lời chung theo chủ đề.

 

 

 

Viết một bình luận