Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ kêu gọi TT Obama lên tiếng về nhân quyền

TT Obama: Hãy đặt nhân quyền lên đầu khi tiếp xúc Nguyễn Phú Trọng

Mạch Sống, ngày 2 tháng 7, 2015

http://machsongmedia.com

Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Cộng Hoà, Louisiana) đang luân lưu văn thư để các vị thượng nghị sĩ đồng viện ký chung trước khi gởi Tổng Thống Barack Obama vào Thứ Hai tuần sau.

Văn thư kêu gọi Tổng Thống Obama đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu khi tiếp xúc với Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, vào ngày Thứ Ba tại Toà Bạch Ốc.

Trả tự do cho tù nhân lương tâm, tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng quyền lao động và xoá bỏ các điều luật đàn áp là những vấn đề trọng tâm trong văn thư.

Phái đoàn North Carolina với TNS Thom Tillis trong Ngày Vận Động cho Việt Nam, 18/06/2015

 

“Chúng tôi đã kịp thực hiện cuộc tổng vận động ngày 18 tháng 6 vừa qua, trước khi Quốc Hội bãi khoá” Ts. Nguyễn Đình Thắng nói. “Các phái đoàn đến từ nhiều thành phố và tiểu bang đã giải thích cho dân biểu và thượng nghị sĩ của họ về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.”

Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, hiện nay Quốc Hội đang bãi khoá để nghỉ Lễ Độc Lập và chỉ nhóm họp lại vào Thứ Ba tuần tới.

Hiện nay các phái đoàn này đang kêu gọi thượng nghị sĩ của mình gấp rút lên tiếng với Tổng Thống Obama.

Theo Ts. Thắng thì tiếng nói của từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ Liên Bang đang có trọng lượng và được quan tâm bởi Toà Bạch Ốc vì Tổng Thống Obama đang tranh thủ từng lá phiếu một cho Thương Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Kế hoạch của Hành Pháp Hoa Kỳ là hoàn tất đàm phán TPP trước cuối năm để rồi chuyển cho Quốc Hội phê chuẩn vào đầu năm 2016.

Ts. Thắng kêu gọi đồng hương ở khắp Hoa Kỳ hãy liên lạc với Thượng Nghị Sĩ của mình để kêu gọi họ ký tên vào văn thư do TNS Cassidy khởi xướng.

Để nhận thông tin hướng dẫn, liên lạc cô Xuân Phương: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Thắng cho biết là một văn thư tương tự sẽ được gởi ra bởi các dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ sau buổi tiếp xúc giữa TT Obama và Ông Nguyễn Phú Trọng.

“Mục đích của văn thư thứ hai là nhắc nhở Hành Pháp Hoa Kỳ trong tiến trình đàm phán mậu dịch và an ninh với Việt Nam cần nêu vấn đề nhân quyền và đòi hỏi những cải thiện cụ thể trước khi hoàn tất cuộc đàm phán”, Ts Thắng giải thích.

Ngày 1 tháng 7, Ts. Thắng cũng đã nêu ý kiến này tại buổi họp với Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ thuộc Toà Bạch Ốc.

Viết một bình luận