Một Chút Nhớ Quên

Phan Lạc Tiếp San Diego, thành phố này không xa lạ với tôi, vì năm 1970, tôi đã đến đây với tư cách là một … Đọc tiếp