Sống Sót

Thiên ThơChương Trình CADV “Đây là câu chuyện bạo hành gia đình thật thương tâm đã thực sự xảy ra. Thân chủ đã gọi đến … Đọc tiếp

Bạo Hành và Trẻ Em

Thiên Thơ Trong cuộc sống gia đình làm sao chúng ta tránh được cảnh cơm không lành canh không ngọt? Nhưng nếu vợ chồng biết … Đọc tiếp

Bạo Hành Gia Đình

Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức Ở một số quốc gia, vào thời kỳ mà quan niệm tứ đức tam tòng được ăn sâu vào tâm … Đọc tiếp

Chu Kỳ Bạo Hành

Thiên Thơ Theo tài liệu của Maryland Network Against Domestic Violence (Mạng Lưới Chống Bạo Hành Gia Đình thuộc tiểu bang Maryland), chúng tôi thu … Đọc tiếp

Gian Truân

Thiên Thơ Phụ trách chương trình CADV Dựa theo một câu chuyện thật của một nạn nhân bạo hành trong gia đình. Tôi đến Hoa … Đọc tiếp