Tiếp Tục Vận Động Cho Các Tù Nhân Lương Tâm

Mạch Sống, Ngày 26 tháng 11, 2013

Nhân dịp Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang gặp gỡ Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, ngày 24 tháng 7 BPSOS đưa ra lộ trình đòi tự do vô điều kiện cho mọi tù chính trị và tù nhân lương tâm. Mục đích của lộ trình này là huy động sự hưởng ứng của ngày càng đông các giới chức Lập Pháp Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế để ngày càng tăng áp lực lên Việt Nam.

Kế hoạch vận động toàn diện của BPSOS gồm hai mục đích cụ thể:

(1) Mọi tù chính trị và tù nhân lương tâm được trả tự do vô điều kiện.

(2) Khi còn đang trong tù, tù nhân lương tâm không bị đàn áp, ngược đãi, tra tấn.

Trong kế hoạch toàn diện để đòi tự do cho mọi tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, BPSOS đã khởi sự vận động các dân biểu Hoa Kỳ mỗi người “đỡ đầu” một tù nhân lương tâm.

“Khi đỡ đầu một tù nhân lương tâm, vị dân biểu sẽ tìm mọi cơ hội và phương tiện để lên tiếng với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam cho đến khi tù nhân lương tâm được trả tự do”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích.

Vì việc biên soạn từng hồ sơ khá mất thời giờ, BPSOS khởi đầu với một danh sách ngắn và sẽ từ từ mở rộng ra. Danh sách hiện nay gồm có: Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Lía, Trần Hoài An, Ts. Cù Huy Hà Vũ, Ms. Dương Kim Khải, Paulus Lê Văn Sơn, Lm. Nguyễn Văn Lý, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vũ Anh Bình, và Việt Khang.

Một số tài liệu tóm tắt về các tù nhân lương tâm này đã được biên soạn và đặt ở trang blog Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam do BPSOS thực hiện và quản lý: http://dvov.org.

Theo Ts. Thắng, đến nay đã có 4 vị dân biểu chính thức đỡ đầu cho 4 tù nhân chính trị và lương tâm: Lm. Nguyễn Văn Lý do DB Christopher Smith đỡ đầu, Nguyễn Tiến Trung do DB Alan Lowenthal đỡ đầu, Ts. Cù Huy Hà Vũ do DB David Price đỡ đầu và Tạ Phong Tần do nữ DB Sheila Jackson-Lee đỡ đầu.

Riêng nữ DB Zoe Lofgren thì sẵn sàng đỡ đầu mọi tù nhân chính trị và lương tâm trong danh sách liệt kê ở trên. Ngoài ra TNS Richard Durbin (DC, IL) tuy không chính thức đỡ đầu nhưng đã lên tiếng cho Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) từ nhiều năm nay.

Đồng thời, BPSOS kêu gọi các nhóm người Việt quan tâm đến tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm cùng hợp tác bằng cách:

(1)  Chọn một hay một vài tù nhân lương tâm và đi với họ cho đến khi họ được trả tự do.

(2) Liên lạc thường xuyên với những thân nhân của tù nhân lương tâm để nâng đỡ tinh thần cho họ cũng như để theo dõi thật sát tình trạng của tù nhân lương tâm và báo động với quốc tế khi có dấu hiệu đàn áp.

(3) Hỗ trợ tài chánh cho gia đình để đi thăm nuôi tù nhân lương tâm khi cần thiết.

(4) Vận động thêm dân biểu đỡ đầu cho tù nhân lương tâm nào chưa được đỡ đầu.

Từ năm 2008 đến giờ BPSOS đã chuyển 168 nghìn Mỹ kim đến 46 nhà tranh đấu lâm nạn hoặc tù đầy.

Ts. Thắng cho biết là đầu sang năm, BPSOS sẽ tổ chức buổi họp báo tại Quốc Hội để kêu gọi thêm nhiều vị dân biểu yểm trợ cho lộ trình đòi trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị và lương tâm ở Việt Nam.

Để tiếp sức cho cuộc vận động này và với sự tài trợ của nhiều mạnh thường quân, tháng rồi BPSOS đã đưa người vào làm việc trong Hội Đồng Nhân Quyền Tom Lantos ở Hạ Viện Hoa Kỳ.

Viết một bình luận