Bạo Hành Trong Giới Đồng Tính Luyến Ái

Nguyễn Ngọc
Chương Trình CADV

Hiện nay một số người sống tại Hoa Kỳ là nam nữ đồng tính luyến ái (gay & lesbian), lưỡng tính hay ái nam ái nữ (bisexual), chuyển đổi phái tính (transgender), và cũng có người chưa rõ phái tính. Người nam đồng tính luyến ái chỉ yêu thích hò hẹn, tình tự và sống chung với nam phái. Tương tự như vậy, người nữ đồng tính luyến ái chỉ yêu thích hò hẹn, tình tự hay sống chung với phái nữ. Những người đồng tính luyến ái cũng có thể đi đến hôn nhân, sống chung với nhau hợp pháp trong một số tiểu bang tại Hoa Kỳ như những cặp nam nữ khác. Theo khoa học tân tiến ngày nay, người nữ đồng tính luyến ái cũng có thể mang bầu nhờ cấy thai, thụ thai và sanh con cho người bạn đời của mình (cũng là phái nữ), sống hạnh phúc như những gia đình khác.

Cũng có những nam nữ lưỡng tính hay ái nam ái nữ. Họ có thể lấy vợ hay lấy chồng với người khác phái hay với người cùng phái. Chẳng hạn một người đàn ông cưới vợ một thời gian, sau đó lại ưa thích sống chung với một người cùng phái với mình. Người đàn ông này lưỡng tính, có thể luyến ái một người nữ khác phái lẫn một người nam cùng phái. Cũng có những phụ nữ có chồng sanh con một thời gian, sau đó bỏ chồng con sống với một người khác cùng phái nữ với mình. Đây là trường hợp đàn bà lưỡng tính, có thể lấy chồng khác phái và cũng có thể luyến ái một người cùng phái nữ với mình.

Khoa học tân tiến ngày nay có thể giúp con người giải phẩu để thay đổi phái tính, nam thành nữ hay ngược lại. Có những người sanh ra là nữ sau đó nhờ bác sĩ giải phẩu thành nam để cưới vợ và sống chung như những người đàn ông khác. Cũng có những đàn ông nhờ bác sĩ giải phẩu cho họ có ngực và có bộ phận sanh dục như nữ giới. Cũng có một số người hình dáng tóc tai, mặt mủi, giọng nói giống như nữ phái, chỉ riêng bộ phận kín là của nam phái. Họ chưa rõ họ là nam hay nữ và cũng chưa biết là họ sẽ yêu thích phái nam hay nữ. Họ có thể nhờ bác sĩ giải phẩu và cố vấn cho họ về phái tính.
Bạo hành cũng xảy ra trong những gia đình đồng tính luyến ái, lưỡng tính, chuyển đổi phái tính, và chưa rõ phái tính. Tại một số tiểu bang, các nạn nhân bị bạo hành trong những gia đình này cũng gọi cảnh sát, đi đến tòa án và được vài tổ chức giúp đỡ qua các chương trình chống bạo hành trong gia đình. Có tiểu bang vẫn chưa có luật pháp chánh thức thừa nhận lối sống của các gia đình đồng tính luyến ái, lưỡng tính, chuyển giới tính, hay chưa rõ phái tính. Một số người vẫn không muốn thay đổi quan niệm sống, hay thay đổi cách tìm hiểu mọi sự việc khác thường nên khó lòng thông cảm được với những người đồng tính luyến ái, ái nam ái nữ, chuyển phái tính, hay chưa rõ nam nữ.

Tình Trạng Kinh Tế Ổn Định Cho Nạn Nhân Bị Bạo Hành

Theo điện tin tháng 6, 2012 của cơ quan Wider Opportunities for Women (Cơ hội Lớn Rộng Hơn cho Phụ Nữ), những phụ nữ sống sót từ tai nạn do bạo hành gia đình gây ra, cũng như tất cả phụ nữ khác, luôn cần một tình trạng tài chính vững chắc cho bản thân. Trong khi giới phụ nữ tiêu biểu cho gần 50% lực lượng công tác tại Hoa Kỳ trong mọi ngành công kỹ nghệ và các cơ sở cung cấp việc làm, phụ nữ trung bình chỉ kiếm được 77 xu so với một đồng đô mà nam phái bằng tuổi kiếm được trong cùng một công việc. Sai biệt này lại lớn hơn đối với những phụ nữ thuộc sắc tộc thiểu số – phụ nữ Mỹ gốc Phi kiếm được 62 xu và phụ nữ Mỹ gốc Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha (Hispanic) chỉ kiếm được 54 xu so với nam giới cùng tuổi.

Sai biệt thu nhập này dẫn đến sự bất ổn về mặt kinh tế dai dẳng của phụ nữ. Cơ quan Wider Opportunities for Women (WOW) vừa qua đăng tải một phúc trình về “Sống Dưới Mức Căn Bản”, đo lường và đối chiếu thu nhập với các chi tiêu căn bản cho mỗi gia đình. Bản phúc trình đã khám phá rằng 62% phụ nữ Mỹ sống với tình trạng bất ổn về mặt tài chánh so với 46% nam giới. Hơn thế nữa, 76% phụ nữ Mỹ gốc Phi và 80% phụ nữ Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha không biết thu vén tằn tiện đối với các nhu cầu căn bản nên thường hay túng thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, những bà mẹ sống đơn độc ngày càng gia tăng theo nhân khẩu học lại rơi vào trường hợp bất lợi tệ hại nhất: 82% gia đình các bà mẹ đơn độc luôn sống trong tình trạng bất ổn về mặt tài chính, không được cung cấp đầy đủ các nhu cầu căn bản về thực phẩm, nhà ở và y tế.

Việc trưng dẫn những trường hợp bất ổn tài chánh ở mức độ khác nhau nhằm cho thấy rằng phụ nữ Hoa Kỳ cũng cần hưởng được mức lương bổng công bằng và tương xứng. Chánh phủ cần bảo đảm kinh tế vững chắc để họ có đủ điều kiện sống tự túc, độc lập trong tương lai. Trong những năm qua, một số luật đã được thông qua giúp cân bằng lãnh vực hoạt động của phụ nữ bao gồm Đạo Luật Lương Bổng Công Bằng 1963 (Equal Pay Act of 1963) và Đạo Luật Phục Hồi Lương Bổng Hợp Lý Lilly Ledbetter 2009 (Lilly Ledbetter Fair Pay Restoration Act of 2009). Tuy nhiên những sắc luật này vẫn còn có nhiều sai sót và khuyết điểm quan trọng. Vừa qua, những nhà hỗ trợ đã đẩy mạnh Đạo Luật Bình Đẳng Chi Phiếu Tiền Lương (Paycheck Fairness Act), để tăng cường những luật lệ hiện hành nhằm chống lại sự kỳ thị lương bổng, bắt các chủ nhân phải có trách nhiệm giải trình chiếu theo đạo luật này. Nhưng không may đạo luật này không hội đủ số phiếu cần thiết để tiến triển tại thượng viện trong tháng 6 vừa qua.

Luật Pháp Đối Với Các Nạn Nhân Đồng Tính Luyến Ái

Ngày càng nhiều cá nhân nam hay nữ đồng tính luyến ái (gay, lesbian), lưỡng tính (bisexual), chuyển phái tính (transgender) và chưa rõ phái tính (questioning) xuất hiện rải rác trong nhân khẩu học ở mọi tiểu bang. Họ đương đầu với những trở ngại lớn vì khuynh hướng dục tính khác thường của họ. Trong khi những người luyến ái đặc biệt này cũng bị bạo hành gia đình như những người khác, họ thường gặp nhiều khó khăn hơn khi tìm kiếm sự bảo vệ của pháp luật hay tìm đến những dịch vụ có thể sử dụng được tại địa phương trên các trang mạng internet.

Chỉ 18 tiểu bang cung cấp một số quyền tiểu bang cho những cặp đồng tính luyến ái, trong khi 39 tiểu bang tuyệt đối cấm hôn nhân cùng nam phái (gay). Vì đa số tiểu bang không thừa nhận những quan hệ đồng tính luyến ái, ái nam lẫn ái nữ, chuyển phái tính, hay chưa rõ phái tính (LGBTQ), nhiều luật pháp nói về bạo hành gia đình, cưỡng bức giao hợp, hay theo dõi lén lút không hỗ trợ cho các cặp nam đồng tính luyến ái hay chuyển phái tính (gay or transgender couples). Hơn nữa, vì các mối liên hệ nói trên thường không được thừa nhận, những người sống sót trong nạn bạo hành gia đình có thể không được quyền hợp pháp đối với con cái của họ hay phân chia tài sản như nhà ở, trương mục ngân hàng hoặc xe cộ.

Nhiều hệ thống hỗ trợ nạn nhân bạo hành lại không thân thiện với những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, chuyển phái tính, hay chưa rõ phái tính (GLBTQ)… nên chỉ đưa ra một số ít giải pháp cho những nạn nhân này để lựa chọn. Vài tổ chức cung cấp dịch vụ cho nạn nhân lại cố tình đưa ra những giải pháp ít hữu hiệu cho những cặp đồng nam, đồng nữ, lưỡng tính, hay chưa rõ phái tính. Nhiều tổ chức hỗ trợ không thông hiểu hay có nhiều thành kiến đối với những người đồng tính luyến ái, hay nói đơn giản là họ không nghĩ những nhóm người sống khác biệt đó cần đến những dịch vụ hỗ trợ đặc biệt. Những người từng trải qua nạn bạo hành gia đình thuộc giới đồng tình luyến ái, ái nam ái nữ… thường chưa được luật pháp tiểu bang thừa nhận, nên đa số họ không hội đủ tiêu chuẩn để được giúp đỡ. Thêm vào đó, một số tiểu bang lại không có dịch vụ thông báo đặc biệt và những thông tin cần thiết thường không thể đến tận những cộng đồng ở vùng nông thôn nhỏ hẹp. Điều này đã khiến cho những người sống sót trong giới đồng tính luyến ái, lưỡng tính, chuyển phái tính, chưa rõ phái tính khó có thể phục hồi, độc lập, và tự túc.

Về phương diện kinh tế, đời sống của những người đồng tính luyến ái, hai phái tính, chuyển phái tính, chưa rõ phái tính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, chưa được mọi người thông cảm chấp nhận, và giúp đỡ trong nhiều tiểu bang. Đôi khi chính họ cũng cảm thấy cuộc sống mong manh, kém ý nghĩa. Ngay cả những nạn nhân có đủ phương tiện tài chánh để trốn khỏi sự ngược đãi, phương diện kinh tế của họ cũng rất bấp bênh không kém do thiếu bảo vệ pháp lý ngay tại sở làm của họ. Trong nhiều tiểu bang, sa thải một người vì khuynh hướng tình dục của họ hiện nay vẫn được coi là hợp pháp. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy từ 15% đến 43% nhân viên nam giới đồng tính luyến ái đã từng bị sự kỳ thị tại sở làm và 90% nhân viên chuyển phái tính thường bị quấy nhiễu rất nhiều. Thất nghiệp và quấy nhiễu khiến cho tỷ lệ vô gia cư và nghèo đói tăng lên trong nhóm người này. Chẳng hạn, phụ nữ đồng tính luyến ái và lưỡng tính đương đầu với tỷ lệ nghèo khó cao hơn những người thích quan hệ với người khác phái hay nam phái đồng tính luyến ái. Thanh thiếu nỉên đồng tính luyến ái hoặc chuyển phái tính chiếm 20% đến 40 % số thanh thiếu niên vô gia cư, trong đó 58% đã từng bị cưỡng hiếp. Nhận thức được những thử thách và mạo hiểm tìm cách hỗ trợ hữu hiệu hơn những người còn sống sót trong giới đồng tính luyến ái, ái nam ái nữ, chuyển phái tính, chưa rõ phái tính là những điều cần thiết để bảo đảm nếp sống an toàn cho họ trong tương lai.

Vào ngày Thứ Tư 16 tháng 5, 2012, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua H.R. 4970, văn bản Đạo Luật chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ được tiếp tục thi hành. Được Dân Biểu Sandy Adams (Fl-24) bảo trợ, dự luật VAWA chống bạo hành đối với phụ nữ đã được thông qua trên quy mô lớn với tỷ số 222 trên 205 sau nhiều ngày tranh luận theo đường lối chánh đảng. Văn bản Quốc Hội khác với văn bản Thượng Viện (s.1925) được thông qua ngày 27 tháng 4, 2012 trong đó đã loại bỏ những điều khoản mới về việc gia hạn các dịch vụ cho những người sống sót đồng tính luyến ái, ái nam ái nữ, chuyển phái tính, chưa rõ phái tính, mở rộng sự bảo vệ hợp pháp cho những người sống sót được nhập cư và giúp các bộ lạc khởi tố các trường hợp hung thủ không phải là người bản xứ. Những văn bản đạo luật của Quốc Hội và Thượng Viện vẫn cần được hòa giải trong Ủy Ban Hội Nghị để đi đến quyết định một văn bản tối hậu.

Quý vị có câu hỏi hay thắc mắc gì thêm về vấn đề bạo hành trong gia đình, xin gọi BPSOS qua những số sau đây: Falls Church, Virginia: 703-538-2190; Silver Spring, Maryland: 301-439-0505; Houston, Texas: 281-530-6888. Chương Trình Cộng Đồng Chống Nạn Bạo Hành Trong Gia Đình của UBCNVB được sự tài trợ của Door of Hope, Fairfax County Consolidated Funding Pool (FY08) và U.S. Department of Justice, Office on Violence against Women, Legal Assistance for Victims Grant Program (2006-WL-AX-0036)./.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận