Công Ty Victoria tại Nga Sa Thải Nhân Viên Bị Nghi Tiết Lộ Thông Tin cho Giới Truyền Thông


Tú Anh

Vợ chồng anh Vũ Minh Đức rời Maxcơva về tới Nam Định hồi tuần trước. Chủ nhân công ty may mặc Victoria, Nguyễn Văn Lập, người bị tố cáo ép buộc nhân viên làm việc mỗi ngày từ 14 đến 16 giờ, nghi ngờ công nhân này là người báo động về tình trạng nô lệ mới cho truyền thông quôc tế. Chủ nhân tịch thu điện thoại và không trả hai tháng lương cuối.

Được tổ chức bài trừ nô lệ mới CAMSA báo động, RFI đặt câu hỏi kiểm chứng với anh Vũ Minh Đức.

Từ Nam Định anh kể lại như sau:

“… thấy làm việc mười mấy tiếng đồng hồ mà đồng lương quá thấp, vợ chồng em leo rào trốn đi… Bị bắt lại, bị trói, bị đánh…”

Nhấn vào đây để nghe trực tiếp từ trang RFI…


Viết một bình luận