Kiến Nghị Cảnh Báo TT Obama: 4/5 Chặng Đường, Bắt Đầu Đếm Xuống

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 10/09/2012

Hôm nay bắt đầu ngày thứ 21 của cuộc vận động Kiến Nghị Cảnh Báo kêu goi TT Obama ngưng ý định ban cấp quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam. Tổng số người ký tên nay đã gần 21,000. Với 10 ngày còn lại, chúng ta cần thêm 4,000 chữ ký để bảo đảm rằng Toà Bạch Ốc sẽ trả lời theo như lời cam kết của TT Obama. Nếu mỗi người góp một tay, chúng ta có thể bắt đầu đếm lùi dần xuống 0 trước thời hạn.

Để nhanh chóng đạt mục tiêu, chúng tôi kêu gọi mỗi người quan tâm đến dân tộc và đất nước vận động thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp góp chữ ký cho tiếng nói chung của tập thể người Việt ở Hoa Kỳ, và nếu cần thì xin giải thích cho họ ý nghĩa quan trọng của Kiến Nghị Cảnh Báo TT Obama.

Mục đích của Kiến Nghị Cảnh Báo này là khẩn cấp ngăn chặn không để Hành Pháp Obama ban cấp cho Việt Nam đặc quyền Ưu Đãi Thuế Quan Phổ Quát (GSP) vào cuối năm nay, và đặt nền móng cho cuộc vận động Quốc Hội phủ quyết thoả ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) về mậu dịch với Việt Nam mà TT Obama dự định sẽ đệ trình Quốc Hội cũng vào cuối năm nay.

Việc ban cấp đặc quyền mậu dịch GSP và quyền lợi TPP trong lúc này, khi mà Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền một cách thô bạo, sẽ vô cùng tai hại vì nó khuyến khích chế độ cộng sản gia tăng bức hiếp dân và đàn áp những nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ một cách vô tội vạ.

Theo luật, Tổng Thống Hoa Kỳ có quyền ban cấp đặc quyền GSP mà không cần Quốc Hội biểu quyết. Tuy Quốc Hội có cài một số điều kiện ràng buộc về nhân quyền nhưng Tổng Thống có rộng quyền để tháo gỡ, ngoại trừ một điều kiện không thể tháo gỡ:  quốc gia nào đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ thì tuyệt nhiên không được hưởng đặc quyền GSP. Cảnh báo TT Obama về tình trạng của rất đông công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã bị chính quyền Việt Nam tước đoạt tài sản có tác dụng trực tiếp và cấp thời là ngăn chặn việc ban cấp đặc quyền GSP cho Việt Nam. 

Còn đối với TPP, tuy có một số điều kiện về quyền lao động, tác quyền, và giảm ảnh hưởng của khu vực kinh tế quốc doanh, nhưng Tổng Thống cũng rất rộng quyền quyết định việc áp dụng các điều kiện ấy. Do đó chúng ta không thể dùng Kiến Nghị Cảnh Báo để trực tiếp ngăn chặn ý định cho Việt Nam tham gia TPP của TT Obama. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải vận động Quốc Hội vì TPP phải được lưỡng viện Quốc Hội biểu quyết chấp thuận hay không.  Để chuẩn bị cho cuộc vận động Quốc Hội tới đây, chúng tôi đã thông tin cho tất cả các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ về Kiến Nghị Cảnh Báo của chúng ta.  

Đến nay, chúng ta đã vượt quá 4/5 chặng đường. Với sự tiếp tay của quý vị quan tâm đến vận mạng của đất nước và tiền đồ của dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ đến đích sớm hơn thời hạn. Chúng tôi sẽ có thông tin hướng dẫn về cuộc vận động Quốc Hội sau khi đạt được 25,000 chữ ký cho Kiến Nghị Cảnh Báo. 

Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”

– Đưa Việt Nam vào danh sách chế tài theo luật Hoa Kỳ
– Chặn nguy cơ đồng bào nông dân bị cưỡng chế đất hàng loạt sang năm
– Tranh đấu cho nguyên tắc dân làm chủ đất, chứ không phải đảng cộng sản
– Đòi công lý cho hàng trăm nghìn công dân Hoa Kỳ bị tước đoạt tài sản

Xin ký Kiến Nghị Cảnh Báo gởi TT Obama tại: http://wh.gov/4oS4
Cần giúp đỡ ký, xin gọi đường dây miễn phí: 1-888-988-8718, bấm số 1
hay 703-538-2190, hay xem chỉ dẫn tại www.bpsos.org.

Viết một bình luận