Đào Tạo Lãnh Đạo: Yếu Tố Tiên Quyết Để Phát Triển Cộng Đồng

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong bất kỳ lãnh vực nào, nhân sự có khả năng là yếu tố tiên quyết để thành công.

Hầu hết các tổ chức người Việt tôi tiếp xúc trong hơn chục năm qua gặp nhiều trắc trở là do thiếu nhân sự với khả năng phù hợp để thực hiện công tác. Trong khi đó, ngày càng thêm công tác trong khi nhân sự không tăng về số hay về khả năng. Một số văn phòng chi nhánh của BPSOS cũng nằm trong tình trạng này.

Trong hơn 10 năn qua, chúng tôi hỗ trợ cho trên 50 tổ chức người Việt trên toàn quốc để phát triển nhưng tỉ lệ thành công chỉ dưới 10%, một tỉ lệ quá thấp. Nghiệm lại tôi thấy rằng, các tổ chức không thành công đều phạm lỗi lầm là thực hiện chương trình hay công tác trước khi  có nhân sự với khả năng phù hợp, nghĩa là “đặt cái cày trước con trâu.”

Muốn phát triển một tổ chức nhất thiết phải huy động được nhân sự có khả năng, và nếu không tìm đâu ra thì phải đổ công đào tạo họ, trước khi thực hiện bất kỳ một dự án nào. Làm ngược lại, như tình trạng của phần lớn các tổ chức trong cộng đồng, thì sẽ khó tránh bị sa lầy. Khi đã ôm công tác rồi thì, vì thiếu nhân sự có khả năng, cả tổ chức sẽ lao đao lận đận dồn tài nguyên để chống đỡ cho công tác nên không còn năng lực và thời gian để đầu tư cho đào tạo nhân sự. Đó là tự đưa mình vào một vòng lẩn quẩn mà sẽ rất khó thoát ra khỏi.  

Những tổ chức nào đã rơi vào vòng lẩn quẩn này có thể tự giải thoát bằng cách:

(1)   Cắt giảm mọi công tác đến mức tối thiểu.

(2)   Quyết tâm đầu tư thời gian, ít ra trong một năm, và tài nguyên cần thiết để đào tạo nhân sự.

(3)   Đề cử một người có bản lãnh làm đầu tàu cho nỗ lực đào tạo nhân sự.

Người này phải rất tập trung và rất “cứng”, cương quyết bảo vệ cho lớp nhân sự đang được đào tạo để không bị lôi kéo vào các công tác đa đoan.  

Những tổ chức có chương trình được tài trợ dĩ nhiên không thể đường đột ngưng chương trình. Tuy nhiên nếu rà xét kỹ thì chắc chắn sẽ phát thiện nhiều công việc có thể cắt giảm hoặc tạm ngưng trong một năm. Đấy là lùi một bước để rồi tiến hai, ba bước vững chắc. Quyết định này đòi hỏi người lãnh đạo cương quyết và có bản lãnh để không bị chi phối bởi áp lực quần chúng bên ngoài hay từ nội bộ.  

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân sự của các cộng đồng người Việt ở khắp Hoa Kỳ, BPSOS đang hình thành chương trình đào tạo lãnh đạo lấy tên “500 trong 5 năm”. Mục tiêu của chương trình là mỗi năm đào tạo trung bình 100 nhân sự có khả năng cho các tổ chức người Việt trên toàn quốc. Chúng tôi chủ trương phẩm hơn lượng.

Chương trình huấn luyện sẽ kéo dài một năm và được thực hiện ở từng địa phương, khởi đầu với 3 ngày huấn luyện về khái niệm và nguyên tắc lãnh đạo. Các học viên sau đó được chia thành nhóm nhỏ để thực tập trên những dự án được chỉ định, trong 12 tháng tiếp sau. Mỗi nhóm sẽ có một “cố vấn” (coach) để tham khảo ý kiến trong tiến trình thực hiện dự án. Mỗi tháng lại có một buổi huấn luyện viễn liên, kéo dài khoảng 3 tiếng, về các kỹ năng điều hành và lãnh đạo cũng như ôn luyện những điều đã học hỏi. Các học viên sẽ ứng dụng ngay những điều mới học vào dự án thực tập. Tại mốc điểm 6 tháng, các học viên sẽ quy tụ trở lại cho khoá huấn luyện bổ túc. Họ sẽ học thêm một số khái niệm và nguyên tắc, đồng thời trao đổi với nhau những kinh nghiệm bản thân của 6 tháng trước. Sau đó, họ sẽ tiếp tục dự án trong 6 tháng còn lại của chương trình đào tạo. Họ vẫn sẽ tham gia các buổi huấn luyện viễn liên hàng tháng nhưng sẽ không có người “cố vấn ” mà sẽ tự hội ý lẫn nhau.

Địa phương nào muốn tham gia chương trình này sẽ phải thành lập một nhóm đặc nhiệm chuyên chú về đào tạo nhân sự. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm thông tin, tuyển người, gây quỹ, chọn dự án thực tập, và phối hợp những buổi huấn luyện tại chỗ hay viễn liên. BPSOS sẽ phối hợp với hai tổ chức bạn, với kinh nghiệm đào tạo lãnh đạo, để cử người huấn luyện theo một giáo trình đang được thử nghiệm ở Alabama và Mississippi.

Chương trình “500 trong 5 năm” sẽ được chính thức ra mắt tại hội nghị các lãnh đạo Mỹ gốc Việt được tổ chức ngày 2 tháng 7 tới đây ở Hoa Thịnh Đốn. Chương trình này dư trù sẽ bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2012.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận