Dân Biểu Christopher Smith ôn lại kỳ tích hình thành chương trình ROVR

  • 20 nghìn thuyền nhân đến tự do sau khi hồi hương

Mạch Sống, ngày 22 tháng 6, 2024

http://machsongmedia.com

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu 30 năm Ngày Nhân Quyền Việt Nam được tổ chức ngày 14 tháng 5 vừa qua tại Thủ Đô Hoa Kỳ, Dân Biểu Chistopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) nhắc lại cuộc đấu tranh thành công để đưa 20 nghìn thuyền nhân Việt Nam đến tự do sau khi họ phải hồi hương năm 1996.

BPSOS là tổ chức khởi động cuộc vận động đầy gian khó này khi mà phần lớn các tổ chức bảo vệ người tị nạn ở Hoa Kỳ đã bỏ cuộc. Ngày 11 tháng 4, 2013, DB Smith đã dùng cuộc điều trần ở Quốc Hội Hoa Kỳ để ghi nhận công đầu của BPSOS và Ts. Nguyễn Đình Thắng cho sự ra đời của chương trình ROVR.

Trích lời phát biểu của DB Christopher Smith ngày 14 tháng 5, 2024

Ts. Thắng cũng đang ở đây.

Quý vị biết đó, hồi mà còn Chương Trình Hành Động Toàn Diện… Hành Pháp Clinton tìm cách để xoá bỏ nó. [Họ] bảo, “Xong. Chúng tôi sẽ đóng nó lại.”

Lúc ấy hãy còn 40 nghìn người ở các nơi như Thái Lan, Hồng Kông và những nơi khác.

Tôi đã chủ toạ 4 buổi điều trần và nói, “Trong số 40 nghìn người này, bao nhiêu là người tị nạn thật sự?”

Tất cả họ đều đã bị người ta bảo là di dân kinh tế, không là người tị nạn thật sự.

Thế là tôi triệu tập 4 buổi điều trần và chúng tôi đã chứng minh – và Ts. Thắng – vượt qua bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào rằng [cuộc thanh lọc tị nạn] đã bỏ sót nhiều nghìn người tị nạn thực thụ, rằng những người này phải được phỏng vấn trở lại để bảo đảm những người thực sự là tị nạn không bị gửi về nơi họ bị ngược đãi, rằng họ có thể đến được an toàn ở Hoa Kỳ.

Thế là tôi đưa ra điều khoản tu chính tại Hạ Viện mà bị chống đối mạnh mẽ bởi một số người kể cả Ông David Obey — và vài người nữa – lúc ấy đang là Chủ Tịch Uỷ Ban Ngân Sách.

Họ nói, “Ồ, những người này đã có người giám sát hồi hương; mọi người bị gửi trả [về VIệt Nam] đều được viên chức giám sát hồi hương này đến thăm và kiểm tra những gì xảy ra cho họ.”

Tại buổi điều trần, tôi gọi người [giám sát hồi hương] này làm chứng và người này đã thẳng thắng nói – tôi đã hỏi trực tiếp, “Chuyện gì xảy ra tại buổi phỏng vấn với người đã bị cưỡng bức hồi hương, và ai hiện diện cùng với người bị hồi hương?”

Anh ta trả lời, “Công an chìm.”

Tôi nói, “Có ai đầu óc tỉnh táo lại khai rằng tôi đang phải gánh chịu hậu quả tiêu cực, tôi đã bị cưỡng bức hồi hương khi công an chìm đứng ngay đó?”

Và khi người giám sát này bỏ đi – có khoảng 7 người như vậy vào thời điểm ấy trên cả nước [Việt Nam] – thì bạn phải trả giá cho điều này… Tất cả đều thật khủng khiếp.

Và chúng tôi, tôi đã đưa ra điều khoản tu chính và nó đã dẫn đến việc thành lập Chương Trình ROVR và 20.000 trong số 40.000 người đã được phỏng vấn lại và đưa đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn ở đất nước này.

Nguyên văn tiếng Anh:

https://www.facebook.com/phillips.nguyen.1/videos/828653469318201/ (phút 58:45 – 1:00:50)

Dr. Thang is also here.

You know, back in when the Comprehensive Plan of Action was the… The Clinton Administration was looking to get rid of it. [They] said, “That’s it; we’re going to close it down.”

There were still 40 thousand people that were in places like in Thailand, Hong Kong and elsewhere.

I chaired four hearings and said, “Of those 40,000 people, how many are true refugees?”

They have been all told that the were economic migrants were not true refugees.

So I had four hearings and we proved – and Dr. Thang — beyond any reasonable doubt that they had missed true refugees by the thousands, that they need to be re-interviewed to ensure that true refugees won’t be sent back to persecution, that they could find safety in the United States.

So I offered an amendment on the floor that was bitterly contested by a number of people including David Obey – and others, then Chairman of the Appropriations Committee.

They said oh they got repatriation monitors; anyone who was sent back has this repatriation monitor who comes and checks to see how it’s going.

At the hearing on that, I had him testify and frankly he said — I asked directly, “What happens when the interview is done with the person who is forcibly repatriated, and who is with that person that had been repatriated?.”

He said, “The secret police.”

I said, “Who in the right mind is going to say I’m suffering negative consequences, I have been forcly sent back when you got the secret police physically standing right there?” And when this repatriation monitor leaves — there were about seven of them at the time in the whole country, you have to pay for that… All of it was just awful.

And we did I did an amendment and it led to the establishment of ROVR and 20,000 of the 40,000 were reinterviewed and brought to the United States as refugees here in this country.

Bài liên quan:

Trích lời phát biểu của DB Christopher Smith tại buổi điều trần ngày 11/04/2013:

Kỷ niệm 25 năm hình thành chương trình ROVR, phát biểu của những người trong cuộc
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1747-ky-niem-25-nam-hinh-thanh-chuong-trinh-rovr-phat-bieu-cua-nhung-nguoi-trong-cuoc

ROVR: Thuyền nhân nhìn lại chặng đường đã qua và hướng về đồng bào tỵ nạn ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1919-rovr-thuyen-nhan-nhin-lai-chang-duong-da-qua-va-huong-ve-dong-bao-ty-nan-o-thai-lan

Viết một bình luận