Tường trình trực tuyến về 2 cuộc vận động quốc tế song hành ở Geneva và Praha:


THÔNG BÁO CỦA BPSOS, ngày 25 tháng 11, 2023

  • LHQ kiểm điểm Việt Nam về kỳ thị sắc tộc ở Geneva, Thuỵ Sĩ
  • Hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo hay niềm tin ở Praha, Séc

http://machsongmedia.com

Trong tuần lễ 27 tháng 11 đến 1 tháng 12, BPSOS sẽ phối hợp 2 sự kiện quốc tế vận song song:

  • Toán công tác 5 người sẽ tham gia cuộc kiểm điểm Việt Nam của Uỷ Ban LHQ về Xoá Bỏ Mọi Hình Thức Kỳ Thị Sắc Tộc
  • Toán công tác 32 người sẽ tham gia Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng của Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin

Cả 2 sự kiện quan trọng này sẽ được tường thuật trực tuyến tại trang Facebook của BPSOS: https://www.facebook.com/events/1556405861764792/?ref=newsfeed

Tuong_trinh_truc_tuyen1.jpg

Tuong_trinh_truc_tuyen2.jpg

Đặc biệt, cựu tù nhân lương tâm tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển sẽ được vinh danh tại buổi khai mạc Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng ở Praha, Séc. Tại bữa cơm chiều do BPSOS tổ chức ngày 30 tháng 11, tổ chức Stefanus Alliance International  (Na Uy) sẽ trao tay trễ giải thưởng năm 2020 cho Ông Nguyễn Bắc Truyển.

 

 

Tuong_trinh_truc_tuyen3.jpg

BPSOS sẽ tường thuật trực tuyến các sinh hoạt kể trên tại trang Facebook: https://www.facebook.com/events/1556405861764792/?ref=newsfeed


Viết một bình luận