Đánh dấu 25 năm Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Mạch Sống, ngày 23 tháng 10, 2023

http://machsongmedia.com

Hôm nay, buổi sinh hoạt đánh dấu 25 năm ra đời của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (International Religious Freedom Act, IRFA) đã diễn ra tại Thượng Viện Hoa Kỳ, do Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom, USCIRF) đứng ra tổ chức.

Uỷ Hội USCIRF được thành lập bởi đạo luật này như là một cơ quan độc lập tư vấn cho Quốc Hội, Tổng Thống và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ về chính sách bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo toàn cầu.

Một chủ đề lớn của sự kiện ngày hôm nay là ôn lại tiến trình ra đời của đạo luật IRFA và các đóng góp của Uỷ Hội USCIRF cho việc thực thi đạo luật này.

Hai trong số vị “cha đẻ” của Luật IRFA là cựu dân biểu Frank Wolf và cựu Thượng Nghị Sĩ Don Nickles đã có mặt để tường thuật những thăng trầm mà dự thảo luật phải trải qua để rồi được Quốc Hội thông qua gần như vào phút chót của khoá Quốc Hội 1997-1998. Tổng Thống Clinton đã ký ban hành đạo luật này mặc dù trước đó Hành Pháp của Ông đã quyết liệt chống đối nó.

Hình 1 – Các uỷ viên của Uỷ Hội USCIRF tại buổi lễ đánh dấu 25 năm Luật IRFA (ảnh BPSOS)

Chương trình của Uỷ Hội USCIRF để đòi tự do cho các tù nhân lương tâm tôn giáo được nêu nổi bật tại buổi hội luận.  Chương trình này là sản phẩm của nỗ lực hợp tác giữa Uỷ Hội USCIRF và Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Việt Hoa Kỳ. Tác dụng của chương trình được minh hoạ qua hồ sơ của Ông Nguyễn Bắc Truyển.

“Việc tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển được trả tự do vào tháng trước đã được nêu lên như là ‘câu chuyện thành công’ của chương trình này,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.

Từ Đức, Ông Nguyễn Bắc Truyển đã ngỏ lời cảm ơn Uỷ Hội USCIRF qua video.

Chủ đề lớn thứ hai được trình bày là những việc làm sắp đến. Có mặt tại sự kiện, Ts. Thắng ngỏ ý một buổi họp với Uỷ Hội USCIRF để bàn những bước kế tiếp nhắm đến Việt Nam.

Theo dõi toàn bộ buổi sinh hoạt trên C-SPAN: https://www.c-span.org/video/?531294-1/members-congress-religious-freedom-abroad

Viết một bình luận