Chương trình truyền thông hướng dẫn phòng, chống buôn người

  • Xin mọi người tiếp tay phổ biến thông tin rộng rãi

BPSOS, ngày 10 tháng 9, 2022

http://machsongmedia.com

Chúng tôi công bố chương trình hợp tác giữa CAMSA (Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu), một đề án của BPSOS, và Việt Nam Thời Báo để thực hiện loạt bài viết về phòng, chống buôn người với mục đích hướng dẫn người dân đề phòng để không trở thành nạn nhân và để nạn nhân hoặc thân nhân của nạn nhân biết cách cầu cứu.

Các bài viết đều ngắn gọn để các cá nhân, nhóm, cộng đồng, tổ chức, cơ quan nhà nước ở Việt Nam dễ dàng phổ biến bằng cách đăng lại trên trang facebook của mình, đọc lại thành bản tin trên các kênh youtube, hoặc in ra và phân phát.

Việt Nam bị Hoa Kỳ xếp Hạng 3 về nạn buôn người; nếu không cải thiện có thể bị chế tài, cấm vận. Để thoát Hạng 3, nhà nước Việt Nam cần chứng minh thực tâm bài trừ nạn buôn người, nhất là bạn buôn người có hệ thống được lồng trong chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước. Thực tâm này phải được thể hiện trong 4 lĩnh vực: ngăn ngừa, bảo vệ nạn nhân, trừng phạt thủ phạm, và hợp tác với xã hội dân sự.

Phổ biến thông tin là một biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu nếu có sự đóng góp tích cực của mọi thành phần trong xã hội.

Dưới đây là bài đầu tiên trong loạt bài viết này, xin mọi người tiếp tay phổ biến:

VIỆT NAM BỊ XẾP HẠNG 3 TRONG NẠN BUÔN NGƯỜI

VNTB – Hãy chung tay bài trừ tận gốc nạn buôn người có hệ thống ở Việt Nam ( Bài 1)

Để đóng góp ý kiến hoặc nếu có thắc mắc, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Viết một bình luận