Nhóm trẻ NextGen tường trình cuối năm: Các hoạt động và thành quả năm 2020

Thông Báo của BPSOS, ngày 12 tháng 12, 2020

 

 

Nhóm NextGen (Thế Hệ Kế Tiếp), gồm các em từ 12 đến 25 tuổi ở Hoa Kỳ và Âu Châu, sẽ tường trình về hoạt động và thành quả trong năm 2020, vào Chủ Nhật 20 tháng 12, từ 3pm đến 4:15pm giờ Miền Đông Hoa Kỳ (tức 12 giờ đến 1:15 trưa ở California).

 

Nhóm NextGen được hình thành vào tháng 7 năm 2019 bởi một số em học sinh và sinh viên sau khi tham gia chương trình huấn luyện 3 ngày do BPSOS tổ chức về kỹ năng lãnh đạo và rồi tham gia cuộc vận động ở Quốc Hội Hoa Kỳ cho nhân quyền ở Việt Nam.

 

Qua các dự án cụ thể, các em học hỏi và trau luyện kỹ năng lãnh đạo và quản trị.

 

Đến nay, các em NextGen đã thực hiện được nhiều công tác có ý nghĩa, như:

 

1) Vận động cho tù nhân lương tâm ở Việt Nam

 

2) Dạy Anh văn cho trẻ em thuộc các cộng đồng bị thiệt thòi hay bị bách hại ở Việt Nam

 

3) Viết 3 bản báo cáo và tham gia các buổi họp hội ý với Uỷ Ban LHQ về Quyền của Trẻ Em

 

4) Phát biểu tại hoặc tổ chức một số buổi hội luận trực tuyến về các đề tài nhân quyền

 

Tại buổi tường trình sắp đến, các em sẽ đi sâu vào chi tiết các công tác đã thực hiện, những thành quả đã gặt hái, và các dự án cho năm sau.

 

 

Chúng tôi mong rằng các phụ huynh người Việt sẽ khuyến khích con em mình tham dự buổi tường trình trực tuyến này để lấy cảm hứng và định hướng tương lai. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của các phụ huynh sẽ là yếu tố thuyết phục con em của quý vị tìm hiểu về Chương Trình NextGen.

Ngoài ra, chúng tôi mong được lắng nghe ý kiến đóng góp của giới phụ huynh nhằm kiện toàn chương trình NextGen.

 

 

 

 

Viết một bình luận