Bà Trần Thị Nga và thân nhân đã đến Hoa Kỳ

Bà Trần Thị Nga và thân nhân đã đến Hoa Kỳ

Thông cáo báo chí

Ngày 10 tháng 1 năm 2020

Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi gồm 3 tổ chức BPSOS, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam và Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam chào mừng Bà Trần Thị Nga đã được tự do và sẽ định cư tại Hoa Kỳ cùng với 2 con và người cha của 2 đứa trẻ.

Chúng tôi sẽ chia sẻ một số hình ảnh và video vào thời điểm phù hợp.  Chúng tôi trân trọng yêu cầu không có các cuộc phỏng vấn với chị Nga và gia đình trên các phương tiện truyền thông cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi chân thành tri ân những cá nhân và tổ chức người Việt và quốc tế đã đồng hành với chúng tôi trong công cuộc vận động tự do cho Bà Nga trong thời gian qua. Công lao và tấm lòng của quý vị là yếu tố quan trọng cho sự thành công.

Boat People SOS (BPSOS)
Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (VNWHR)
Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam (VN-CAT)

(Xem bản tiếng Anh ở bên dưới)

Ms. Tran Thi Nga and family members arrived in the United States

Press Statement
January 10, 2020
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our three organizations — BPSOS, Vietnamese Women for Human Rights and Vietnam Coalition Against Torture — welcome Ms. Tran Thi Nga’s release from prison and settles in the United  States of America with her two children and their father.

We will share some photos and video clips of them at an appropriate time.  We respectfully request that there is no media interview until further notice.

We sincerely thank many Vietnamese and non-Vietnamese individuals and organizations that have been with us in our effort to advocate for Ms. Nga’s freedom. Your dedication contributed greatly to the successful advocacy.

Boat People SOS (BPSOS)
Vietnamese Women for Human Rights (VNWHR)
Vietnam Coalition Against Torture (VN-CAT)

Viết một bình luận