Kêu gọi Người Việt ở Canda vận động cho Luật Magnitsky Phiên Bản Canada

  • Xin hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ Chức Thanh Niên Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam

Ngày 24 tháng 9, 2017

http://machsongmedia.com

Ngày hôm qua, Tổ Chức Thanh Niên Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) phổ biến lời kêu gọi đến đồng hương người Việt ở Canada tiếp tay vận động các vị dân biểu của mình bỏ phiếu ủng hộ Dự Luật S-226, còn được biết là Luật Sergei Magnitsky). Dự luật này sẽ được Quốc Hội Canada biểu quyết ngày Thứ Hai 2 tháng 10 tới đây.

BPSOS kêu gọi các thân hữu của BPSOS ở Canada hãy nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi này bằng cách gửi thư gấp đến các dân biểu của mình, và kêu gọi bạn bè Canada gốc Việt và thuộc các sắc dân khác làm tương tự.

“Chúng tôi cũng cầu mong người Việt ở khắp đất nước Canada hưởng ứng lời kêu gọi thiết tha của nhóm trẻ CYHRV,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

Ông cho biết là nếu Canada thông qua dự luật này thì các quan chức Việt Nam và ở các quốc gia độc tài khác sẽ không còn đường “hạ cánh an toàn” ở toàn thể Bắc Mỹ Châu. Tương tự như Luật Magnitsky Toàn Cầu ở Hoa Kỳ, Dự Luật S-226 cũng sẽ cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của các quan chức vi phạm nhân quyền nghiệm trọng hoặc dính líu đến các vụ tham nhũng lớn.

“Sau khi Quốc Hội Canada thông qua luật này, chúng ta có thể chuyển ngay đến Bộ Ngoại Giao Canada các danh sách chế tài mà BPSOS đã soạn để dùng ở Hoa Kỳ,” Ts. Thắng giải thích. “Thực ra, chúng tôi đã phối hợp với CYHRV và một số tổ chức người Canada để chuyển các danh sách này đến chính quyền Canada từ đầu tháng 9 này.”

Theo CYHRV, cuộc vận động của cộng đồng người Việt trong thời gian qua đã tạo được sự chú ý của Quốc Hội và Hành Pháp Canada. Ngày 18 tháng 9 vừa rồi, Chính Phủ Canada đã có văn thư chính thức trả lời cho thỉnh nguyện thư mà CYHRV phát động và được hưởng ứng bởi nhiều nghìn người Canada gốc Việt.

Cũng theo CYHRV, Dân Biểu James Bezan (Selkirk – Interlake – Eastman, MB) thông báo là dự luật S-226, đã được Ủy Ban Thường Trực của Hạ Viện về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế thông qua với tỉ lệ 10/10 vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, sẽ được biểu quyết vào ngày 2 tháng 10 tới đây.

Dưới đây là lời kêu gọi của CYHRV gửi đồng hương người Việt ở Canada. Cũng kèm dưới đây là văn thư trả lời ngày 18 tháng 9 của chính phủ Canada cho cuốc vận động do CYHRV phát động đầu năm nay.

Lời kêu gọi của CYHRV

Kính thưa quí hội đòan và quí vị quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam,

Văn phòng của Dân Biểu Bezan vừa trả lời cho biết là dự luật Magnitsky sẽ đuợc Hạ Viện biểu quyết lần cuối ngày 2 tháng 10 tới đây.

Dự luật này đuợc Ủy Ban Thường Trực của Hạ Viện về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế thông qua với tỉ lệ 10/10 vào ngày họp chót của Hạ Viện truớc khi nghỉ hè, 22-6-2017, và đã đuợc chính phủ tuyên bố ủng hộ.  Tuy nhiên,  khó có thể chắc chắn dự luật này sẽ đuợc thông qua, cũng như khó biết đuợc những vận động từ các thế lực của các nuớc độc tài.

Vì thế, Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin quí vị viết thư/phôn/gặp dân biểu của địa phuơng quí vị để vận động lần cuối truớc khi dự luật này đuợc biểu quyết.  CYHRV xin gửi thư mẫu gửi dân biểu ngay duới thư này.

Các quí vị đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư ủng hộ dự luật Sergei Magnitsky do CYHRV mở trên trang nhà Quốc Hội từ 11-1-2017 đến 11-5-2017 đã nhân điện thư trả lời của chính phủ ngày 18-9-2017, cùng ngày chính phủ công bố văn thư này tại Quốc Hội.  CYHRV xin đính kèm thư trả lời của chính phủ cùng bản dịch.

Xin cảm tạ tất cả những nỗ lực của quí vị nhằm hỗ trợ cho công lý và nhân quyền.

Trân trọng,

Nguyễn Khuê-Tú

Dưới đây là một thư mẫu. Nếu cần kiếm tên và email của vị dân biểu địa phương xin đánh mã số bưu điện vào đường truyền sau đây To look your MP’s name and email, enter your postal code at the following link.

http://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=e&PAGEID=20

Mr. /Ms…., M.P. (Riding/đơn vị bầu cử)
House of Commons
Ottawa, ON
K1A 0A6

Dear Sir/Madam:

My name is _______ and I am a constituent in your riding. You will recall that, last June, Canadians concerned with the state of human rights in the world wrote to you to ask for your support for Bill S-226 (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act, also known as the Sergy Magnitsky Law). This Bill, sponsored by Senator Raynell Andreychuk, was approved by the Senate on April 11, 2017 and presented to the House of Commons on April 13, 2017 by Mr. James Bezan, M.P (Selkirk – Interlake – Eastman, MB). Subsequently, it was approved by the House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development on June 22, 2917, just before the House summer recess. It is expected that this Bill will be sent to the House for a vote in the near future.

If Bill S-226 becomes law, it will provide Canada with a very effective tool in the international joint effort to fight against violations of human rights and corruption around the world.

For this reason, we hope that you will support this Bill.

Yours sincerely,

Thư trả lời của Chính Phủ Canada về bản thỉnh nguyện thư của Tổ Chức Thanh Niên Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam

Bối Cảnh

Ngày 11-1-2017 Tổ Chức Thanh Niên Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) có phổ biến một bản thỉnh nguyên thư e-760 trên trang nhà của Quốc Hội Canada, vận động cho Dự Luật S-226 nhằm thiết lập các biện pháp chế tài đối với những người vi phạm nhân quyền trên thế giới.

Dự luật này do Thượng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk đề xướng, được Thượng Viện bỏ phiếu chấp thuận ngày 11-4-2017, và được Dân Biểu James Bezan đệ trình tại Hạ Viện ngày 13-4-2017.  Sau đó, ngày 22-6-2017 Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế (House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development) cũng bỏ phiếu chấp thuận.  Ngày 1-10-2017 dự luật này sẽ được đưa ra để toàn Hạ Viên biểu quyết.

Ngày 18-9-2017, Chính Phủ Canada đã chính thức trả lời bản Thỉnh Nguyện Thư.

Văn Thư trả lời chính thức của chính phủ Canda – Government response tabled on September 18, 2017 (Sessional Paper No. 8545-421-02)

Dưới  đây là bản dịch lá thư trả lời.

Bản dịch

Canada luôn luôn vận động cho nhân quyền và chống tham nhũng quốc tế.  Canada đã nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ phản đối những vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, kế cả Nga Sô, tại đó Canada đòi những người dính líu tới vụ Magnitsky phải được đưa ra trước pháp luật.

Đó là lý do tại sao Chính Phủ ủng hộ Dự Luật S-226 nhằm thiết lập các biện pháp chế tài đối với những viên chức của các quốc gia trên thế giới vi phạm nhân quyền hoặc có những hành vi tham nhũng.

Canada có các biện pháp nhằm cổ động và bảo vệ nhân quyến, và sẽ tiếp tục coi xét làm thế nào để đối phó một cách hữu hiệu nhất đối với các vụ vi phạm nhân quyến.

Canada làm việc với Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền trên mọi cấp độ.  Chẳng hạn, Toà Đại Sứ Canada tại Việt Nam tham dự trong nhóm “Bốn Quốc Gia” (Canada, Tân Tây Lan, Na Uy và Thụy Sĩ) được thành lập để làm việc sát cánh với nhau trong việc hỗ trợ nhân quyến, và đóng góp với các quốc gia khác trong vấn đề này tại Việt Nam.

Chính Phủ quyết tâm giữ Canada đóng một vai trò chủ yếu với các quốc gia đồng minh để đáp ứng một cách hữu hiệu với các khủng hoảng quốc tế, kể cả qua các chương trình trừng phạt chặt chẽ của xứ này.

Ngày 18-9-2017

Viết một bình luận