Bài đăng lại: Phép thử cho đảng cộng sản Việt Nam


Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 16/07/2016

http://machsongmedia.com

Cách đây 2 năm 2 tháng, tình hình Biển Đông nóng lên khi Trung Cộng cắm dàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải của Việt Nam. Lúc ấy, đảng cộng sản Việt Nam đứng trước thế khó xử trước lòng dân sôi sục: Buông đảng cộng sản Trung Quốc ra thì sợ mất đảng, không buông thì sợ mất dân… và mất đảng còn nhanh hơn.

Tuần này, trong vụ kiện khởi xướng bởi Phi Luật Tân, Toà Án Trọng Tài Thường Trực phán quyết rằng “đường lưỡi bò” mà Trung Cộng vẽ ra là vô giá trị. Sự kiện này lần nữa đặt đảng cộng sản Việt Nam vào thế khó xử tương tự như trước đây:  Theo gương Phi Luật Tân thì phải buông đảng cộng sản Trung Quốc; không theo thì khó bảo vệ chính danh với người dân và thế giới.

Trong bối cảnh mới nhưng không lạ ấy, tôi đăng lại bài viết cách đây hơn 2 năm mà vẫn còn giá trị thời cuộc: “Phép thử cho đảng cộng sản Việt Nam”.

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=print&sid=2848


Viết một bình luận